MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicatele solicită Parlamentului RM instituirea unor garanții salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19

Fiind îngrijorată de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional, dar și internațional, determinată de răspândirea virusului COVID-19, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a elaborat și a remis în adresa Parlamentului Republicii Moldova propunerea,  în forma unui proiect de Lege,  pentru completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, care are drept scop instituirea unor garanții pentru salariații care se vaccinează împotriva COVID-19, ceea ce poate motiva și stimula salariații să se vaccineze împotriva COVID-19 și, astfel, să prevină şi să combată efectele pandemiei de COVID-19.

Proiectul prevede completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 cu articolul 1973 cu următorul cuprins:

”Articolul 1973. Garanții acordate salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19

(1) Angajatorul este obligat să permită, fără nici o piedică, prezentarea salariaților la instituțiile medicale în ziua vaccinării împotriva COVID-19, menţinîndu-i salariul mediu.  

(2) Salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19 li se acordă, în baza unei cereri scrise, cîte o zi liberă cu menținerea salariului mediu pentru fiecare doză de vaccin. La cererea scrisă a salariatului, aceste zile pot fi alipite la concediul de odihnă anual.

(3) Salariații care au beneficiat de garanțiile prevăzute la alin. (1) și (2), sînt obligați să prezinte angajatorului certificatul de vaccinare împotriva COVID-19, eliberat potrivit legislației în vigoare.

 În caz de susținere a propunerii vizate, Codul muncii va prevedea pentru salariații care se vaccinează împotrivă COVID-19 următoarele garanții (la momentul actual legislația muncii în vigoare nu prevede nici-o garanție pentru persoanele vizate):

1) posibilitatea de a se prezenta, fără nici o piedică, la instituțiile medicale în ziua vaccinării împotriva COVID-19, fiindu-i menținut salariul mediu;

2) dreptul de a beneficia, în baza unei cereri scrise, de o zi liberă cu menținerea salariului mediu pentru fiecare doză de vaccin. La cererea scrisă a salariatului, aceste zile vor putea fi alipite la concediul de odihnă anual.

În opinia CNSM, promovarea propunerii respective va avea ca efect:

– perfecționarea legislației muncii în vigoare;

– motivarea și stimularea salariaților în ceea ce privește vaccinarea împotriva COVID-19 și, prin urmare, prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei  de COVID-19;

– asigurarea securității și sănătății în muncă a salariaților.

De - adminfscre

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, prima instituție vizitată de Marcel Spatari în calitate de ministru al Muncii și Protecției Sociale

La scurt timp după învestirea sa în funcție, noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari a participat  la o întrevedere cu conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), membrii Comitetului Confederal și șefi de departamente din cadrul CNSM.

Accentul discuțiilor s-au axat pe „Munca Decentă” ca un obiectiv strategic al ambilor parteneri sociali. De asemenea, dicuțiile au vizat situația actuală pe piața  muncii și provocările salariaților pe timp de criză pandemică și economică, relațiile de muncă, economia tenebră, stimularea creșterii salariului minim pe economie în sectorul public și privat, rolul sindicatelor în cadrul comisiei tripartite, negocierile colective la nivel de ramură, sistemul integrat al inspecției muncii, securitatea socială, parteneriatul social, strategia de comunicare și cadrul de cooperare inter-instituțional, modificări la Codul Muncii, etc. 

În prima sa vizită în calitate de ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari a prezentat prioritățile Guvernului pe domeniul muncii și protecției sociale și a expus propunerile pentru îmbunătățirea politicilor și a legislației în domeniu. Printre acestea se numără majorarea pensiilor, îmbunătățirea mecanismului de creștere a salariului minim pe economie, atât în sectorul public, cât și privat, combaterea fenomenului de evaziune fiscală la achitarea salariilor, creșterea productivității muncii, atragerea investitorilor pentru a crea noi locuri de muncă, stabilirea unor instrumente de protejare a drepturilor salariaților, digitalizarea serviciilor sociale acordate populației.

De asemenea, ministrul a subliniat că va acorda o atenție sporită domeniului muncii și protecției sociale și consideră importantă necesitatea informării corecte și depline a salariaților referitor la drepturile lor pentru a-și putea apăra interesele profesionale. La fel, prin negocieri colective, acestea să fie promovate consecvent, iar salariații să fie implicați inclusiv la luarea deciziilor în organizațiile în care activează și să le fie respectate condițiile de muncă, dreptul la informare și consultare și echitatea socială.

Oleg Budza, președintele CNSM, a salutat faptul că noul ministru a ales ca prima sa vizită să fie la sindicate, având un domeniu comun de activitate. În discursul său, liderul sindical a pus accent pe cîteva direcții privind crearea de noi locuri de muncă cu un salariu decent și pentru a-i motiva pe lucrători să rămână acasă și să contribuie la creșterea economiei țării, salarizarea muncii, pe îmbunătățirea dialogului social la nivel tripartit, combaterea economiei informale, asigurarea garanțiilor salariaților prin negocieri colective eficiente, modificări la Codul Muncii și instanțele specializate pe litigiile individuale și colective de muncă, respectarea standardelor internaționale a muncii.

Sindicaliștii au apreciat faptul că Marcel Spătari este aproape de interesele salariaților și cunoaște în detaliu particularitățile activității acestui sector: problemele angajaților, drepturile acestora, cadrul legal și insuficiențele lui, etc. Sindicatele au pledat pentru crearea unui sistem unificat de înregistrare a relațiilor de muncă prin crearea unui registru de evidență a salariaților. La discuții, s-a pus accent pe necesitatea creării acestuia cât mai urgent, constituind una dintre prerogativele noului ministru de la investirea sa în funcție.

În ultimii ani, acesta a activat în calitate de director general al companiei de consultanță în domeniul protecției salariaților Syndex România. A participat activ la efectuarea cercetărilor în Republica Moldova, România și Uniunea Europeană pe marginea situației salariaților și cunoaște îndeaproape piața muncii, relațiile companie-angajat, dialogul social, dreptul muncii, etc. „Știu foarte bine ce înseamnă muncă sindicală și sper ca parteneriatul social să funcționeze”, a adăugat noul ministru al Muncii și Protecției Sociale.

În cadrul dialogului, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale își propun pentru următoarea perioadă să consolideze dialogul social și să deblocheze negocierile colective, să dezvolte un cadru de cooperare proactiv spre protecția sporită a salariaților, îmbunătățirea politicilor și legislației în domeniul muncii.