MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

STIMAȚI COLEGI!

   Din numele Consiliului General al FSCRE vă aduc sincere felicitări cu  Ziua Sindicalistului.

   Cu recunoștință și apreciere mulțumim tuturor președinților și membrilor de sindicat pentru munca pe care o exercitați cu multă sîrguință, profesionalism și dedicație.

   In această perioadă dificilă, fără precedent, din cauza situației epidemiologice, rolul și contribuția sindicatelor, implicarea lor în protejarea membrilor de sindicat, care-și onorează obligațiile de muncă în condiții extrem de periculoase, este foarte important.

   Vă mulțumim și vă aducem calde urări de bine, vă dorim multă sănătate dumneavoastră  și familiilor dumneavoastră !

    Să aveți parte de apreciere, realizări și mult succes!

    Cu deosebit  respect,

 

 Președinte                                                       Margareta STRESTIAN

De - adminfscre

Уважаемый  Александр Викторович!

   От имени Федерации профсоюзов работников химических отраслей промышленности и энергетических ресурсов Республики Молдова и себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

   От всей души желаю Вам долгих лет жизни, успехов, бодрости духа, благополучия, поддержки близких и единомышленников!

   За долгое время своей деятельности Вы внесли огромный вклад в развитие профсоюзного движения нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства России, достойно отстаивая и защищая социально-трудовые права и интересы трудящихся. Ваш высокий профессионализм и активная жизненная позиция дают возможность всем трудящимся Нефтегазстройпрофсоюза России с оптимизмом и уверенностью опираться на поддержку профсоюзов.

   Искренне благодарю за Вашу поддержку и помощь в укреплении отраслевых профсоюзов входящих в состав Международной Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюза!

   Ваш вклад в развитие профсоюзного движения и социального диалога заслуживает самого глубокого уважения!

   Высоко ценю наше с Вами взаимодействие и выражаю надежду на дальнейшее тесное сотрудничество!

 

    Председатель Федерации                                 М.Ф. Стрестьян

De - adminfscre

Legislația muncii

LEGE Nr. 69
din 21-05-2020

cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada
stării de urgență în sănătate publică și modificarea
unor acte normative

Publicat : 26-05-2020 în Monitorul Oficial Nr. 124-125 art. 222

Având în vedere actualul context epidemiologic și importanța luării unor măsuri în timp util și cu celeritate care sunt dictate de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea virusului COVID-19, ținând cont de faptul că interesul public reclamă adoptarea unor măsuri care să permită intervenția eficientă și cu mijloace adecvate gestionării crizei, luând în considerare necesitatea asigurării în continuare a unei protecții corespunzătoare împotriva îmbolnăvirii cu noul tip de coronavirus și apreciind importanța celor implicați în controlul și combaterea infecției COVID-19,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

De - adminfscre

În memoriam…..

A plecat subit din viață Domnul ex președinte al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, Domnul Nicolae Stratila, care a activat în calitate de președinte al FSCRE mai bine de 25 ani, contribuind la dezvoltarea mișcării sindicale din ramură.  A transmis tinerilor sindicaliști cunoștințele sale și a implementat un șir de proiecte sindicale cu succes.
A fost un Om de cumsecădenie mare!
Dumnezeu să-l ierte și să-l primească în ceruri!
Condoleanțe familiei.
Lumină lină, dragul nostru Domn președinte!

Consiliul General al FSCRE

De - adminfscre

În atenția președinților organizațiilor sindicale și a conducătorilor unităților economice

Pe platforma particip.gov.md a fost plasat Proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Proiectul a fost elaborat în scopul de a reglementa organizarea muncii la distanță, de a permite salariaților și angajatorilor, în domeniile de activitate în care este posibil, de a încheia contracte individuale de muncă cu posibilitatea desfășurării muncii la distanță.

Totodată, proiectul va permite angajatorilor schimbarea temporară a locului de muncă fără acord suplimentar la contract, în cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii, la locul de muncă organizat de angajator și în scopul protejării securității și sănătății salariatului în perioada stării de urgenţă, calamităţilor naturale sau tehnogene, epidemiilor, pandemiilor.

De - adminfscre

Stimati colegi, prieteni!

Felicitări cu Ziua de 1 Mai – Ziua Solidarității Oamenilor Muncii.

Vă mulțumesc pentru munca pe care o prestați cu multă dăruire, profesionalizm si responsabilitate.

Rezultatul muncii să vă aducă doar bucurii și să vă inspire pentru realizări frumoase!

Va doresc  multă sănătate, pace, prosperitate si bunăstare!

 

Președinte                                                                            Margareta STRESTIAN