MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Legislația muncii

LEGE Nr. 69
din 21-05-2020

cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada
stării de urgență în sănătate publică și modificarea
unor acte normative

Publicat : 26-05-2020 în Monitorul Oficial Nr. 124-125 art. 222

Având în vedere actualul context epidemiologic și importanța luării unor măsuri în timp util și cu celeritate care sunt dictate de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea virusului COVID-19, ținând cont de faptul că interesul public reclamă adoptarea unor măsuri care să permită intervenția eficientă și cu mijloace adecvate gestionării crizei, luând în considerare necesitatea asigurării în continuare a unei protecții corespunzătoare împotriva îmbolnăvirii cu noul tip de coronavirus și apreciind importanța celor implicați în controlul și combaterea infecției COVID-19,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

De - adminfscre

Laboratorul Controlul Factorilor de Risc al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a fost acreditat

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a obținut Certificatul de Acreditare nr. LÎ-128 din 16.01.2020 al Laboratorului Controlul Factorilor de Risc (LCFR) de la Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova  MOLDAC, pentru competența încercărilor efectuate și conformarea cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018.

Certificatul de Acreditare poate fi accesat aici.

LCFR efectuează măsurări instrumentale a factorilor fizici: iluminatului, microclimatului (vitezei curenților de aer, temperaturii, umidității relative a aerului), zgomotului, vibrației (generale și locale), câmpurilor electromagnetice de la terminalele video (calculator/computer) la locurile de muncă și mediul ambiant.

De - adminfscre

Regulamentul Comisiei de Femei a FSCRE

APROBAT

                                                 la şedinţa Consiliului General  al FSCRE

                                                    prin Hotărârea nr. 6/4  din 24 ianuarie 2019

                                                       R E G U L A M E N T U L          

Comisiei de Femei

a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică

și Resurse Energetice din Moldova

 

De - adminfscre

Mesaj juridic 4/2018

Codul administrativ aI Republicii Moldova adoptat la 19 iulie 2018 (Codul), care va intra in vigoare la 1 aprilie 2019 are drept obiectiv reglementarea procedurii de emitere a actelor administrative de autoritățile publice, examinării petițiilor adresate de cetățeni, regimului juridic al competenței autorităților publice, modului de funcționare a instituțiilor qi autorităților administrației publice și altor elemente importante ce țin de procesul administrativ.