Categoria: Acte normative

Convenția Colectivă

Federația Sindicatelor   

Lucrătorilor din Industria Chimică și

Resurse Energetice din Republica Moldova

 Consiliul de Administrație

 al Societății pe Acțiuni Moldo-Rusa

"Moldovagaz"

                                              

CONVENȚIA COLECTIVĂ

 

(nivel ramural) pentru anii 2018-2021

încheiată între Societatea pe Acțiuni Moldo-Rusă  „Moldovagaz”

și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică

și Resurse Energetice din Republica Moldova

 

 

 

Remis
la Ministerul Sănătății Muncii 
și Protecției Sociale
al Republicii Moldova
la 13 decembrie 2017
Nr.de intrare 01-5678

Convenția Colectivă

Federația Sindicatelor   

Lucrătorilor din Industria Chimică și

Resurse Energetice din Republica Moldova

 Consiliul de Administrație

 al Societății pe Acțiuni Moldo-Rusa

"Moldovagaz"

                                              

ACORD ADIȚIONAL

la Convenția Colectivă (nivel ramural) pentru anii 2004-2007

dintre Societatea pe Acțiuni Moldo-Rusă "Moldovagaz"

și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică

și Resurse Energetice din Republica Moldova

 

l.A prelungi valabilitatea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2014-2017 cu ulterioarele modificări.

2.A introduce modificări în Convenția Colectivă (nivel ramural) dupa cum urmează:

Statutul Federaţiei

 

CAPITOLUL  I

PRINCIPII   GENERALE

 

   Art.1 Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi  Resurse  Energetice din Republica Moldova (în continuare – Federaţia) – este centru sindical naţional-ramural, organizaţie necomercială care reuneşte pe principii benevole asociaţii sindicale şi organizaţii  sindicale primare ale salariaţilor din domeniul energeticii, industria chimică, petrochimică, farmaceutică, gaze şi alte ramuri înrudite, indiferent de formele  organizatorico-juridice şi de proprietate.