Categoria: Legislaţia

NOTĂ INFORMATIVĂ

111

Descarcă aici documentul integral

HOTĂRÂRE pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr.165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real

Mesaj juridic 4/2018

Codul administrativ aI Republicii Moldova adoptat la 19 iulie 2018 (Codul), care va intra in vigoare la 1 aprilie 2019 are drept obiectiv reglementarea procedurii de emitere a actelor administrative de autoritățile publice, examinării petițiilor adresate de cetățeni, regimului juridic al competenței autorităților publice, modului de funcționare a instituțiilor qi autorităților administrației publice și altor elemente importante ce țin de procesul administrativ.

Mesaj juridic 2/2018

Cu privire la unele aspecte juridice și recomandări in vederea apărării de către sindicate a drepturilor și intereselor salariaților la desfacerea contractului individual de muncă (concediere) pentru rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă (art. 86, alin. (l) lit. a) din Codul muncii)

Modificările la Codul Contravențional menite să descurajeze angajarea informală a salariaților

salarii-in-plic

După ce la 27 octombrie, curent, au intrat în vigoare modificările operate în Codul Contravențional al Republicii Moldova, vor fi sancționați nu doar angajatorii, care beneficiază de prestarea muncii informale, ci și salariații, adică persoanele, care prestează munca informală.

Modificările și completările Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008

Federaţia  Sindicatelor Lucrătorilor  din Industria Chimică şi Resurse Energetice    din  Republica Moldova publică pentru informare, modificările  și  completările     Legii  securităţii şi sănătăţii în muncă        nr. 186/2008,   conform  prevederilor    Legii  nr. 185  din  21 septembrie 2017   cu  privire la  modificarea și completarea unor acte legislative, ce a fost publicată în Monitorul Oficial    în ediția    din  27 octombrie 2017