MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Congresul III al IndustriALL Global Union

În perioada 14-15 septembrie 2021 și-a desfășurat lucrările Congresul III al IndustriALL Global Union, în format on-line. Inițial, organizarea Congresului era planificată în Cape Town, Africa de Sud, dar din cauza situației epidemiologice din lume, a fost organizat într-un studio de televiziune din Geneva, cu translarea în 13 limbi.

Congresul a întrunit  peste 3000 de delegați și reprezentanți ai organizațiilor sindicale membre.

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova , fiind membru al IndustriALL Global Union, a fost reprezentată la lucrările Congresului de către Președinte, Margareta Strestian.

Această întrunire e de o importantă majoră pentru mișcarea sindicală globală, care a unit organizațiile sindicale membre pentru a aproba un plan de acțiuni și obiective strategice, a  trasa prioritățile Sindicatelor din industria minieră și energetică din întreaga lume pentru următorii patru ani.

De - adminfscre

Sindicatele solicită Parlamentului RM instituirea unor garanții salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19

Fiind îngrijorată de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional, dar și internațional, determinată de răspândirea virusului COVID-19, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a elaborat și a remis în adresa Parlamentului Republicii Moldova propunerea,  în forma unui proiect de Lege,  pentru completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, care are drept scop instituirea unor garanții pentru salariații care se vaccinează împotriva COVID-19, ceea ce poate motiva și stimula salariații să se vaccineze împotriva COVID-19 și, astfel, să prevină şi să combată efectele pandemiei de COVID-19.

Proiectul prevede completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 cu articolul 1973 cu următorul cuprins:

”Articolul 1973. Garanții acordate salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19

(1) Angajatorul este obligat să permită, fără nici o piedică, prezentarea salariaților la instituțiile medicale în ziua vaccinării împotriva COVID-19, menţinîndu-i salariul mediu.  

(2) Salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19 li se acordă, în baza unei cereri scrise, cîte o zi liberă cu menținerea salariului mediu pentru fiecare doză de vaccin. La cererea scrisă a salariatului, aceste zile pot fi alipite la concediul de odihnă anual.

(3) Salariații care au beneficiat de garanțiile prevăzute la alin. (1) și (2), sînt obligați să prezinte angajatorului certificatul de vaccinare împotriva COVID-19, eliberat potrivit legislației în vigoare.

 În caz de susținere a propunerii vizate, Codul muncii va prevedea pentru salariații care se vaccinează împotrivă COVID-19 următoarele garanții (la momentul actual legislația muncii în vigoare nu prevede nici-o garanție pentru persoanele vizate):

1) posibilitatea de a se prezenta, fără nici o piedică, la instituțiile medicale în ziua vaccinării împotriva COVID-19, fiindu-i menținut salariul mediu;

2) dreptul de a beneficia, în baza unei cereri scrise, de o zi liberă cu menținerea salariului mediu pentru fiecare doză de vaccin. La cererea scrisă a salariatului, aceste zile vor putea fi alipite la concediul de odihnă anual.

În opinia CNSM, promovarea propunerii respective va avea ca efect:

– perfecționarea legislației muncii în vigoare;

– motivarea și stimularea salariaților în ceea ce privește vaccinarea împotriva COVID-19 și, prin urmare, prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei  de COVID-19;

– asigurarea securității și sănătății în muncă a salariaților.

De - adminfscre

Marcarea a 45 ani de la fondarea stației de compresoare sectorul Vulcănești, „Moldovatransgaz” SRL

La 23 iulie 2021, Margareta Strestian, Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova a partricipat în cadrul unui eveniment festiv cu prilejul a 45 de ani,  de la fondarea Stației de compresoare sectorul Vulcănești,  „Moldovatransgaz” SRL.

La festivitate a participat Președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban, însoțit de o delegație formată din membrii Consiliului de Administrație, șefi de direcție, consilieri  și alți oaspeți de onoare.

Președintele FSCRE M. Strestian a adresat un mesaj de felicitare tuturor angajaților membri de sindicat, mulțumindu-le pentru dedicație și profesionalism pe parcursul anilor în sistemul de transport al gazelor naturale din Republica Moldova.

Cu acest prilej, din numele Consiliului General al Federației, în semn de recunoștință, apreciere pentru eforturile depuse și rezultate obținute,  doamna M. Strestian a înmînat Diplome și cadori la un grup de angajați:

  • Mincov Ilia Mihail, șef, sectorul Vulcănești;

  • Potop Dumitru Sergiu, șef, stația de comprimare sectorul Vulcănești;
  • Podgornii Andrei, lăcătuș AAM și C;

  • Bozbei Nicolai, lăcătuș la lucrările de intervenție și reconstrucție în sistemul cu gaze;

  • Petrov Piotr, șofer, serviciul de transport;
  • Onofrei Olga, maistru, serviciul de telecomunicații.

Totodată în cadrul evenimentului Iurie Dolghier, director „Moldovatransgaz” SRL a menționat întreg colectivul Sectorului de Producere Vulcănești, cu „Diploma de onoare de cea mai înaltă categorie” pentru profesionalism și contribuție semnificativă la dezvoltarea industriei gazelor naturale în Reublica Moldova.

La fel cu Diplome de onoare de categoria I și II și premii bănești au fost menționate persoanele care au un stagiu de muncă mai mult de 30 și 25 ani.

Veteranii cu un grad înalt de experiență în domeniul dat au primit Diplome de mulțumire și cîte un aport bănesc.

Menționam, că FSCRE, în continuare va contribui substanțial la apărarea intereselor profesionale, social-economice și de muncă ale salariaților –  membri de sindicat din ramura noastră.

De - adminfscre

Sindicatele și Patronatul au încheiat un Memorandum de înțelegere

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) au semnat astăzi, 7 iulie, un Memorandum de înțelegere.

Din partea CNSM, documentul a fost semnat de Oleg Budza, președinte al Confederației, iar din partea CNPM, de către Leonid Cerescu, președinte al CNPM.

Părțile au convenit asupra susținerii necesității modificării cadrului legal în ceea ce privește schimbarea mecanismului de reexaminare a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, și anume, prin negocieri colective dintre partenerii sociali la nivel național.

Totodată, Memorandumul prevede contribuirea, prin mecanismele parteneriatului social, la elaborarea unui proiect de lege prin care să fie modificat cadrul legal în vederea oferirii partenerilor social la nivel național a dreptului la negocieri colective pe marginea mărimii cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real și extinderii aplicării acestuia asupra întregului sector real al economiei.

De asemenea, sindicaliștii și patronatul au convenit în privința asigurării pe deplin a dreptului la negocieri colective la toate nivelurile parteneriatului social în ce privește stabilirea mărimilor garanțiilor minime în domeniul salarizării. În următoarea perioadă, părțile vor înainta o solicitare comună Guvernului Republicii Moldova în vederea stabilirii unui nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real.

Memorandumul a fost încheiat pornind de la rolul și atribuțiile celor două instituții, stabilite în Legea patronatelor și Legea sindicatelor, precum și în statutele lor. În același timp, părțile și-au fundamentat decizia bazându-se pe prevederile Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectiva, nr.144 – privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaționale ale muncii, nr. 154 – privind promovarea negocierii colective, nr. 131 – privind fixarea salariilor minime, în special în ce privește țările în curs de dezvoltare, precum și ale Codului muncii și Legii salarizării.

De asemenea, părțile au subliniat importanța încheierii Memorandumului dat având în vedere necesitatea asigurării unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării pentru a menține puterea de cumpărare a salariilor și a asigura un mediu concurențial echitabil, luând în considerare evoluția economică din R. Moldova, inflația, procesele migraționale a forței de muncă, necesitatea compensării veniturilor ratate ale salariaților pe parcursul pandemiei de Covid-19, precum și asigurarea unor garanții minime în domeniul salarizării corespunzătoare nevoilor salariaților.

Amintim că, despre intenția de a încheia un asemenea Memorandum părțile au comunicat la data de 17 iunie curent, în cadrul unei întrevederi comune, unde s-a discutat despre necesitatea de a reexamina cuantumul minim garantat al salariului, care ar putea fi stabilit în mărime de 3100 de lei, începând cu 1 iulie 2021.

CNSM-CNPM-Memorandum