MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

LISTA ORGANIZAŢIILOR SINDICALE DIN CADRUL FSCRE

 

Nr. d/o

Nume, Prenume

Denumirea organizaţiei sindicale

Adresa  juridică,

 nr. telefon, e-mail

1 Iurie    Ivanov

Organizația sindicală

  SRL „Lukoil Moldova”

 

MD-2012 mun. Chișinău,        

str.Columna 92, 

0-22-21-22-90

lukoil@lukoil.md

2 Gheorghi Efteni

Comitetul sindical al  SA Moldo-Rusă „Moldovagaz”

 

MD-2005 mun. Chișinău,        

str. Pușkin 64,

0-22-57-80-02 office@moldovagaz.md

3 Marcel Mistrean

Comitetul sindical al   

SRL  „Moldovatransgaz”

 

MD-5200 or. Drochia, AI-24 nr.30,     

 0-22-300-486 

office.mtg@moldovagaz.md

 4 Vitalie Bordeniuc

Comitetul sindical al    

SRL”Chișinău-Gaz”

 

MD-2005       mun. Chișinău, str.Albișoara 38,   

 0-22-57-87-00 anticamera@chisinaugaz.md

5 Roman Racoviță

Comitetul sindical al SRL „Ialoveni-Gaz”

 

MD-6800 or. Ialoveni,        

str. Grigore Vieru 30, 

0-268-302-75,

office.ialoveni@moldovagaz.md

6 Gheorghi Efteni

Comitetul sindical al SRL „Gagauz-Gaz”

 

MD-6100  mun. Comrat,                                       str. Lenin 190    

0-291-2-20-04,

office.gagauz@moldovagaz.md

7 Marina Dimitrova

Comitetul sindical al     

SRL „Taraclia-Gaz”

 

MD-7400 or.Taraclia,        

str. Lenin  110 A, 

0-294-22-4-04, 

office.taraclia@moldovagaz.md

8 Igor Pastușoc

Comitetul sindical al    

SRL „Edineț-Gaz”

 

MD-4600 mun. Edineț,       str.N.Testemițanu 28,        

0-246-2-29-60

office.edinetgaz@moldovagaz.md

9 Alexandru Chelaru Comitetul sindical al ,,Florești-gaz”

MD5001, or.Florești

str. Ștefan cel Mare, 75

0-250-2-26-29

office.floresti@moldovagaz.md

10 Maria Amarfii

Comitetul sindical al SRL „Bălți-Gaz”

 

MD-3121  mun. Bălți,        

str.Sfîntul Nicolae 43,

0-231-5-21-01, office.baltigaz@moldovagaz.md

11 Mariana Bojinov

Comitetul sindical al SRL „Cimișlia-Gaz”

 

MD-4100 or. Cimișlia,        

str.Cetatea Albă 4, 

0-251-2-21-85, office.cimislia@moldovagaz.md

12 Natalia Tăvăluc

Comitetul sindical al SRL „Orhei-Gaz”

 

MD-3500 mun. Orhei,         

str. Vasile Mahu 121,

0-235-2-25-07

office.orhei@moldovagaz.md

13 Ion        Cebanu

Comitetul sindical al SRL „Cahul-Gaz”

 

MD-3900 mun. Cahul,        

str.Mihai Viteazul 49, 

0-299-4-26-93,

office.cahul@moldovagaz.md

14 Nicolae Ţurcanu

Comitetul sindical al SRL „Ștefan Vodă Gaz”

 

 MD-4200 or. Ștefan Vodă,         

Zona Industrială, 

0-242-2-26-62,

office.stefan-voda@moldovagaz.md

15 Adriana Iarmaliuc

Comitetul sindical al SRL „Flacăra Albastră”

 

MD-2066 mun. Chișinău,        

str.Vadul lui Vodă 68,      

0-22-47-03-58, office.flacara@moldovagaz.md

16 Ghenadie Munteanu

Comitetul sindical al SRL „Ungheni-gaz”

 

MD-3600 mun. Ungheni        

str.Vlad Ţepeş,13        

0-236-2-27-03, office.ungheni@moldovagaz.md

17 Alexandra Garștea

Comitetul sindical al Î.M. „Farmaco” SA

 

MD-2023  mun. Chișinău,        

str.Vadul lui Vodă 2,

0-22-87-82-21

farmaco@tmg.md

18 Victor Vîsoţchi

Comitetul sindical al  SRL „Transautogaz”

 

MD-2066 mun. Chișinău,        

str.Vadul lui Vodă 151,

0-22-57-81-58, tagagncs@gmail.com

19 Igor Cerchez

Organizația sindicală primară    

SRL „Vestmoldtransgaz”

 

MD-2044 mun. Chișinău,        

bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 180,

067107107

 office@vmtg.com

20 Vitalie Verlan

Organizația sindicală primară a angajaților    

SRL „Anen Gaz Service”

 

MD-6501 or.Anenii Noi,        

str.Tighina 3,

069018146,

anenigazservicii@mail.ru