MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Masa Rotundă: ,,Protecția social – economică a femeilor în atenția sindicatelor”

Astăzi Comisia de Femei și reprezentantele din cadrul din cadrul Organizațiilor sindicale primare, membre ale Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-au întrunit în cadrul mesei rotunde cu genericul ,,Protecția social – economică a femeilor în atenția sindicatelor”. Activitatea se înscrie Planul activităților educaționale în semestrul I al anului 2023.

Obiecticul activtății este informarea și monitorizarea respectării legislației în vigoare în vederea protejării drepturilor profesionale, economice și sociale ale femeilor membre de sindicat.

În calitate de invitați  au participat reprezentantele Confederației Naționale a Sindcatelor din Moldova (CNSM): dna Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, dna Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, și reprezentanta Casei Naționale de Asigurări Sociale, Viorica Spînu, președinta CF a FSCRE și Valentina Brumari, vicepreședinta CF a FSCRE.

Prezentă la activitate, Președinta FSCRE, Margareta Strestian, a dat o apreciere înaltă activității Comisiei de Femei a FSCRE și a mulțumit pentru eforturile depuse pe parcursul anului precedent de către femeile sindicaliste din ramură. Totodată, a subliniat că sindicalistele participă în procesul de dezvoltare a dialogului constructiv cu partenerii sociali. Acestea, s-au implicat în procesul de negociere a Convenției Colective de muncă nivel ramural pentru anii 2022-2026 și în cadrul comisiilor de dialog social și de negociere a Contractelor colective de muncă la nivel de unitate. Femeile sindicaliste din ramură au un rol important în procesul de informare continuă a activului sindical în ceea ce privește modificările în legislația muncii, particularitățile legate de actele legislative și normative în vigoare.

Activitatea a fost moderată de președinta Comisiei de Femei (CF) a FSCRE, Viorica Spînu, care a prezentat un raport, trecând în revistă principalele activități desfășurate de Comisia de femei pe parcursul anului 2022. Totodată, a menționat și despre respectarea obiectivelor strategice la capitolul „Asigurarea egalităţii de gen în sindicate”, incluse în programul strategic al FSCRE, pentru anii 2020-2025, aprobat de Congresul VII.

Președinta CF a FSCRE, V. Spînu, a menționat că unul din scopurile acestei întruniri este de a face schimb de experiență și de a încuraja femeile, membre de sindicat pentru a găsi căi de implementare a bunelor practici, în scopul protecției și siguranței femeii la locul de muncă și în societate.

La rândul său, vicepreședinta CNSM, Lilia Franț, a subliniat că tematica este una actuală și importantă, aspectele legate de funcționarea sistemului de asigurări sociale, noutățile legislative în domeniul protecției sociale, inițiativele înaintate revendică rolul femeii în societate, activismul și implicarea în diferite domenii sindicale, pentru ca vocea femeii să fie auzită.

La subiectul abordat s-a expus și dna Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, care a accentuat că în prezent se atestă o statistică îngrijorătoare în ceea ce privește situația demografică și tendințele alarmante privind rata înaltă de îmbătrânire a populației și rata scăzută a natalității. Iată de ce, sindicalistele nu încetează să abordeze, la toate nivelurile, cele mai stringente probleme cu care se confruntă femeile din țară, cum este și această activitate care pune accent pe familiarizarea sindicalistelor cu cele mai recente modificări operate în legislația muncii, referindu-se la cele mai importante aspecte:

  • Prestațiile de asigurări sociale;
  • Stabilirea indemnizațiilor;
  • Stabilirea și reexaminarea pensiilor;
  • Indexarea și majorarea prestațiilor sociale;
  • Conceptul egalității de gen;
  • Prevederi în legislație ce țin de protecția social economică a femeilor etc.

Participantele la activitate au făcut un schimb de opinii și au pus în discuție numeroase probleme de ordin social-economic cu care se confruntă sindicalistele și căile de soluționare a acestora, necesitatea implementării unor politici eficiente la nivel național pentru a asigura dezvoltarea pieței muncii și sustenabilitatea sistemului de asigurări sociale.

În continuare, conducerea FSCRE va susține activitatea CF, în vederea aplicării normelor internaţionale ale muncii, îmbunătăţirii condiţiilor de muncă ale salariaţilor, avansării la un nivel calitativ nou a informării şi educaţiei sindicale, atragerii femeilor în activităţile sindicale şi promovarea acestora în structurile sindicale de toate nivelurile.

Comisia de Femei este o structură a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldoiva (CF al FSCRE), care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice şi sociale ale femeilor, membre de sindicat.

În ajunul Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie, președinta FSCRE, Margareta Strestian, a adresat un mesaj de felicitare pentru toate sindicalistele din ramură, dorindu-le multă sănătate, bunăstare, noi realizări în plan personal și profesional, liniște și pace.

 

 

 

De - adminfscre

START CONCURS!!!

 

     Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), în conformitate cu Planul de activitate al Consiliului General pentru anul 2023 și Hotărârea Biroului Executiv, nr. 11/4 din 03.02.2023, lansează concursul pentru tinerii membri de sindicat: „Tânăr lider sindical al FSCRE”.

Concursul menționat reprezintă o etapă, parte integrantă, a Forumului Comisiei de Tineret al FSCRE 2023 și este implimentat pentru a contribui la conștientizarea de către tinerii salariați a rolului esențial al Sindicatului în protejarea drepturilor și intereselor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat.

Concursul va contribui la realizarea a obiectivelor:

Obiectivul 1. Motivarea apartenenței la sindicat și conștientizarea calității de membru de sindicat.

Rezultat scontat: sporirea motivației apartenenței la sindicat a tinerilor cu vârsta de  pînă la 35 de ani.

Obiectivul 2. Implicarea activă a tinerilor în activitățile Federației de toate nivelurile.

Rezultat scontat: cresterea  numărului de tineri cu vârsta de pînă la 35 de ani, în componența comitetelor sindicale, a organelor decizionale și crearea rezervei de personal pentru funcțiile elective ale Federației.

Obiectivul 3. Creșterea gradului de informare a tinerilor membri de  sindicat privind activitatea Federației, inclusiv a Comisiei de Tineret.

Rezultat scontat: consolidarea mișcării sindicale, creșterea eficienței activității organizației sindicale primare.

Obiectivul 4. Aprofundarea abilităților de reprezentarea a drepturilor tinerilor în domeniul relațiilor sociale și de muncă, protecția și reprezentarea drepturilor și intereselor socio-economice ale tinerilor din cadrul  FSCRE.

Rezultat scontat: dezvoltarea competențelor liderilor sindicali și creșterea eficienței activității organizațiilor sindicale primare.

În concurs participă tineri, membri de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale primare membre a FSCRE cu vârsta de până la 35 de ani, inclusiv:

– membrii Comisiei de Tineret a FSCRE;

– membrii comisiei de tineret din organizația sindicală membră a FSCRE;

– președinți, organizatori sindicali și membrii comitetului sindical din organizația

sindicală membră a FSCRE.

Perioada de desfășurare a concursului 02 martie – 20 mai 2023.

Concursul este format din câteva etape:

Etapa 0 –  prezentarea/transmiterea formularelor de participare de către participanți;

Etapa 1 – instruirea online și offline conform planului  (Anexa nr. 3);

Etapa 2 –  elaborarea lucrării cu ajutorul instrumentelor de creare și afișare a prezenărilor (power point, canva, prezi sau format video);

Etapa 3 – prezentarea lucrărilor în cadrul forumului Comisiei de Tineret ;

Etapa 4 – desfășurarea probei „Victorina sindicală”  în cadrul forumului Comisiei de Tineret 2023.

Pentru a participa la Concurs se completează formularul de participare (Anexa nr.1) și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, (Anexa nr.2).

Formularele de participare vor fi prezentate în format PDF până la 12 mai 2023, la adresa de e-mail secretariat@fscre.md.

Toți participanții la concurs vor fi menționați cu Diplome de participare, iar premianții concursului cu Diplome și cadouri de preț.

Decernarea se va desfășura la 20 mai  2023, în cadrul Forumului Comisiei de Tineret a FSCRE la b/o ODISEU, or. Vadul lui Vodă.

  

  • Regulamentul de desfășurare și organizare a concursului pentru tineri membri de sindicat „Tânăr lider sindical al FSCRE”, poate fi accesat aici

 

 

Invităm tinerii din cadrul organizațiilor sindicale primare membre ale FSCRE de a participa la  concurs, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

 

 

 

 

 

Vezi toate Noutățile