MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Securitatea muncii, ca factor de prevenire a accidentelor de muncă

„În ajunul Zilei Mondiale pentru securita­te şi sănătate la locul de muncă, consemnată pe 28 aprilie, în conformitate cu planul de activitate al Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova, am considerat necesar să invităm la seminar reprezentanţii organi­zaţiilor primare pentru a soluţiona problema respectivă, dat fiind că securitatea la locul de muncă este foarte importantă. Dacă e să urmăm prevederile Codului muncii, ale ac­telor normative în vigoare şi regulamentelor interne, sigur că vom obţine rezultatele pe care ni le dorim cu toţii, iar lucrătorii noştri vor folosi echipamente de protecţie sigure”, a menţionat preşedinta nou aleasă a Fede­raţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE) din Moldova, Margareta Strestian.

Riscurile din muncă au devenit subiectul principal al seminarului

Seminarul a fost moderat de şefa Inspec­toratului Muncii al Sindicatelor, Elena Car­chilan. După discursul acesteia, au luat cu­vântul preşedinţii comitetelor sindicale de la întreprinderile din domeniu. Mihai Negruţa a menţionat că, în anul 2004, atunci când a preluat conducerea comitetului sindical SRL „Moldovatransgaz”, au fost identificate 18 puncte de creare a condiţiilor de muncă pen­tru lucrători. Timp de patru-cinci ani, toate acestea au fost soluţionate. Bineînţeles, au apărut alte probleme. Acestea sunt rezolva­te pe măsura apariţiei. „De exemplu, în sud, a apărut problema alimentării cu apă. Anii precedenţi au fost cu secetă şi nivelul apei în sondă a scăzut. Acum sunt luate măsuri pentru a fora o nouă sondă. Pentru că acolo muncesc 140 de persoane. Şi este nevoie atât de apă potabilă, cât şi de cea pentru necesi­tăţi tehnice”, susţine el.

De asemenea, Negruța a mai relatat că în toată perioada de când deține o funcție sin­dicală de conducere, la întreprindere au avut loc doar două accidente de muncă. Unul dintre acestea s-a produse acum mai bine de cinci ani la un sector din Chișinău. Atunci au avut de suferit trei salariați. Ei se deplasau la locul de muncă cu un vehicul, au fost loviți de o altă mașină care venea din spate. În urma impactului, persoanele respective s-au ales cu fracturi și comoție cerebrală. Întreprin­derea le-a achitat concediile medicale. Toți sunt teferi și sănătoși. Celălalt accident, unul cu final tragic, s-a produs din vina colegilor ucraineni în timpul efectuării unor lucrări comune la frontieră.

 

Comitetul pentru protecția muncii

 


„În conformitate cu Contractul colectiv de muncă, la întreprindere a fost creat și ac­tivează Comitetul pentru securitate și sănă­tate în muncă. Din acesta fac parte câte trei reprezentanți ai angajatorului și angajaților. O dată în trimestru, aceștia se convoacă pentru a face bilanțul și a elabora planul de acțiuni pentru următoarea perioadă, ne spune Maria Amarfii. Salariații companiei, în conformitate cu legislația, sunt supuși periodic unui examen medical, la întreprin­dere activează un punct medical. De aseme­nea, angajații beneficiază gratis de bilete de tratament la sanatorii, de bilete pentru odihna de vară a copiilor. În plus, le sunt oferite ajutoare materiale pentru recupera­rea sănătății”.Maria Amarfii, președinta comitetului sindical de la «Bălţi-gaz» SRL, a informat că în cadrul concursului organizat de Minis­terul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în 2014, unitatea pe care o reprezintă a fost distinsă cu Diploma în domeniul securității și sănătății în muncă de gradul III.

 

Control

 

Medicul Natalia Gavrilova, specialist în domeniul protecției muncii din cadrul „Mid­gard Terra” SA, le-a vorbit celor prezenți despre necesitatea de a acorda atenție spo­rită actelor ce țin de securitatea și sănătatea în muncă.

„Voi ați desfășurat instruirea, însă, dacă salariatul nu a semnat că a urmat instruirea, atunci activitatea organizată nu este luată în calcul, reiese că nu ați întreprins nimic. Deci, fiți atenți, fiindcă în acest domeniu orice detaliu contează”, le-a sugerat Natalia Gavrilova.

 

Irina Leahova 

Vocea Poporului, 10.04.2015