MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Biroul Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice a făcut un bilanț

Ordinea de zi a ședinței a inclus chestiuni cu privire la executarea bugetului sindical pentru finanţa­rea activităţii FSCRE, semestrul întâi, cu privire la desfăşurarea acti­vităţilor organizate în cadrul Fede­raţiei în perioada 18.03–31.07, cu privire la selectarea candidaturilor şi delegarea lor în cadrul proiecte­lor „Şcoala Sindicală din Moldova” şi „Şcoala Sindicală a Proiectelor”, care vor fi implementate şi se vor desfăşura în perioada septembrie 2015 – iunie 2016.

De asemenea, a fost desemna­tă  delegaţia din două persoane din partea FSCRE, la festivităţile pri­lejuite de sărbătorirea Zilei Petro­liştilor, organizate de Sindicatul Național „Petrom–Energie” din Ro­mânia, în perioada 4-11 septembrie. O altă decizie a fost crearea paginii web a FSCRE.

Margareta Strestian, preşedinta Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE) din Moldova, a menţionat că, în conformitate cu planul de activitate al Federaţiei pe parcursul a patru luni, au avut loc diverse şedinţe ale Biroului Exe­cutiv. „Ne dorim să desfăşurăm, în perioada septembrie 2015 – iunie 2016, diverse întruniri, şedinţe, proiecte privind dezvoltarea mişcă­rii sindicale şi promovarea în rândul tinerilor a valorilor sindicalismului autentic".

Federaţia Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Chimică şi Resur­se Energetice a fost fondată în anul 1945 şi întruneşte peste șapte mii de membri. Din anul 1992, FSCRE este membru al Federaţiei Interna­ţionale a Sindicatelor din Industria Chimică, Energetică, Minieră şi In­dustrii diverse.