MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

La Chișinău s-a desfășurat Conferința sub-regională a organizației sindicale internaționale Industriall Global Union

Sindicaliști din mai multe state europene s-au întrunit la Chișinău în cadrul unei Conferințe subregionale, organizată de Industriall Global Union (IGU), pentru a discuta despre situația salariaților din regiune și rolul organizațiilor sindicale în acest proces. Menționăm că o serie de centre sindicale național-ramurale din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) sunt membre ale IGU din anul 1995.

Pe parcursul a două zile, 3-4 septembrie curent, participanții la lucrările Conferinței vor evalua activitatea IGU din ultima perioadă, pentru a trasa direcții și obiective și pentru a face un schimb de experiență între organizațiile membre.

La deschiderea Conferinței, Mihail Hîncu, vicepreședintele CNSM, a vorbit celor prezenți despre activitatea mișcării sindicale din Republica Moldova. Liderul CNSM a comunicat despre perspectivele dezvoltării mișcării sindicale din țară, a menționat despre acțiunile întreprinse de CNSM în domeniul protecției drepturilor și intereselor membrilor de sindicat la o muncă decentă și sa referit la situația în domeniul securității și sănătății în muncă.

Jyrki Raina, secretar general al IGU, a menționat că în prezent, din cauza crizei economice mondiale, tot mai mulți salariați din diverse regiuni ale lumii se confruntă cu o serie de probleme social-economice, iar sindicatele au rolul important de a contribui la îmbunătățirea acestei situații.

IMG_1937

“O asemenea stare se atestă și în Moldova, salariații de aici având nevoie de mai mult sprijin. Susținem eforturile sindicatelor moldovenești în acest demers și suntem dispuși să oferim asistența necesară și să ne împărtășim cu experiența noastră”, a precizat Jyrki Raina.

Ion Pîrgaru, președintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Comunicaţii din Republica Moldova, a subliniat importanța organizării evenimentului la Chișinău, care, în opinia sa, va contribui la dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre sindicate la nivel internațional, fapt ce va duce la îmbunătățirea aspectelor ce se referă la protecția drepturilor și intereselor salariaților din Moldova.

IMG_1938 IMG_1943