MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Dialogul, ca formă de instruire şi informare

Federaţia Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chi­mică şi Resurse Energetice din RM (FSCRE) a organizat, recent, la Institutul Muncii, un semi­nar de informare şi instruire a tinerilor – lideri de sindicat cu genericul „Procedura şi condiţiile de încetare a contractului individual de muncă. Interzicerea concedierii fără acordul sindicatelor”, la care au participat 25 de tineri, membri ai Organizaţiei de Tineret din cadrul FSCRE.

Discuţiile din cadrul seminarului s-au axat pe o serie de subiecte ce ţin de: concediere – conceptul şi cerinţele; cazuri de concediere doar cu acordul scris al organizaţiei sindicale; procedura de concediere în cazul lichidării unităţii, al reducerii numărului sau a statelor de personal ş. a.

Margareta Strestian, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, s-a referit, în debutul seminarului, la obiectivele şi modalităţile de lucru. „Cu prilejul marcării Zilei Naționale a Tineretului, ne-am propus drept scop, sporirea gradului de informare în rândul tinerilor sindicalişti privind aspectele juridice ale relațiilor de muncă. În cadrul discuțiilor, ne-am axat pe subiecte ce ţin de încetarea contractului individual de muncă, procedura de emitere a deciziei organizației sindicale privind concedierea membrului de sindicat și alte aspecte juridice ale relaţiilor de muncă.” a relevat Margareta Strestian.

La rândul ei, Ilona Josanu, magistru în dreptul muncii, i-a familiarizat pe participanţii la seminar despre încălcarea repetată a obligaţiilor de muncă şi absenţa fără motive întemeiate de la locul de muncă, ca motive de concediere. Dumneaei s-a referit şi la aspectele ce ţin de constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate sau a calificării insuficiente, precum și la procedura de emitere a deciziei organizaţiei sindicale privind concedierea membrului de sindicat etc.

IMG_2758

Prezentă la eveniment, Stela Stratila-Sîrbu, președintele Consiliului de Tineret din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a menționat că seminarul îi va ajuta pe tineri să știe mai bine să apere și să promoveze drepturile și interesele colegilor de la organizațiile din ramură.

Participanţii la seminar și-au exprimat mulțumirea pentru ocazia de a participa la un astfel de dialog, tematica fiind necesară şi actuală. Totodată, ei au susţinut la unison că a fi informat înseamnă a fi puternic, iar instruirea e una din cele mai eficiente pâr­ghii de a îmbunătăţi calitatea muncii membrului de sindicat, inclusiv imaginea organizației. 

IMG_2791IMG_2817