MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 488 din 20.04.2016

 

HGC488/2016
ID intern unic:  364526
Версия на русском

Fişa actului juridic

http://lex.justice.md/imgcms/stateemblem.png
Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 488
din  20.04.2016

cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea
Guvernului nr.165 din 9 martie 2010

Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122     art Nr : 544

    În conformitate cu prevederile articolului 12 din Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul   HOTĂRĂŞTE:
Punctul  1 din  Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 219), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „1. Începînd cu 1 mai 2016, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități), se stabilește în mărime de 12,43 lei pe oră, sau 2 100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună”.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                              Octavian Calmîc
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Stela Grigoraş

    Nr. 488. Chişinău, 20 aprilie 2016.