MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Copii talentaţi ai membrilor de sindicat

Copiii membrilor de sindicat ai (FSCRE) Federației  Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Modlova au participat vineri 3 iunie,  în  etapa finală a Concursului  „Copii talentaţi ai membrilor de sindi­cat”.  După ce au recitat poezii, copiii au primit, din partea Confederaţiei Naţionale a Sindicate­lor, diplome, cadouri şi dulciuri.

 

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), împreună cu Consiliul de Femei din cadrul CNSM, au desfășurat vineri, 3 iunie, ceremonia de premiere a copiilor talentați ai membrilor de sindicat, care au participat activ anterior la concursurile organizate de centrele sindicale național-ramurale cu prilejul marcării Zilei Internaționale a Copiilor.

La evenimentul festiv, care a avut loc în Casa Sindicatelor, a participat conducerea CNSM și a Consiliului de Femei din cadrul CNSM, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale,  copii ai membrilor de sindicat și părinții acestora.

La concurs au particpat,   copiii membrilor de sindicat, cu vârstă cuprinsă între 7 și 14 ani.

2

Din  partea Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, au participat:

Vistirniceanu  Bogdana (8 ani) – SRL „Bălți-gaz”, cu poezia “Prințul miorlau” de Nina Casian;

Macovei Alexandrina (10 ani) – SRL „Orhei-gaz”, cu poezia “Părinții” de Dumitru Matcovschi;

Sasu Cristina (12 ani) – SA “Farmaco”, cu poezia “Cîntec de leagăn” de Dumitru Matcovschi.

3

Cu acest prilej, CNSM a oferit ca cadou copiilor un spectacol la Teatrul Republican pentru Copii „Licurici”.

Doamna Margareta Strestian, Preşedintele Federa­ţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice a menționat importanța descoperirii tinerelor talente și promovării valorilor culturale și a ţinut să mulțumească conducăto­rilor întreprinderilor și președinților comitetelor sindicale din ramură pentru susținerea copiilor membrilor de sindicat  în a participa la concursul nominalizat.