MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Proiecte finalizate cu succes

Patru reprezentanți ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova au finalizat  cu success ciclul de instruire din  cadrul programului educațional al  „Şcolii  Sindicale a Proiectelor” (ȘSP) şi „Şcolii Sindicale din Moldova” (ȘSM).

În data de 15 iunie la Institutul Muncii s-a desfășurat o masă rotundă de evaluare a activităților și rezultatelor obținute în cadrul „Şcolii Sindicale din Moldova” (ȘSM) şi „Şcolii Sindicale Proiectelor” (ȘSP).

Activităţile desfăşurate în cadrul  ciclului de instruire au  avut drept obiectiv, consolidarea mişcarii sindicale, dezvoltarea și aprofundarea competenţelor funcţionale, sociale şi profesionale ale cadrelor sindicale, precum și consolidarea capacităţilor viitorilor lideri sindicali, dezvoltarea capacităților profesionale, comunicarea și interrelaționarea.

Proiectul „Un pas înainte spre organizarea realizării drepturilor muncii” a cuprins  două grupuri de absolvenți: ai Ediției IV a Școlii Sindicale din Moldova și ai Proiectului – Pilot Școala Sindicală a Proiectelor din Moldova, la care  au participat: Nicolae Țurcanu – președintele comitetului sindical  SRL “Ștefan Vodă -gaz”; Alexandru Chelaru – președintele comitetului sindical  SRL “Florești-gaz”; Octavian Macovețchi – membru comisiei de tineret din cadrul FSCRE, membru de sindicat  SRL“Ialoveni-gaz; Doinita Babalîc – membru comisiei de tineret din cadrul FSCRE,  membru de sindicat   SRL “Chișinău-gaz.

9

Cursanţii au studiat ce este un sindicat, care sunt rolul și obiectivele unei organizații sindicale, principiile de bază ale activității sindicale, bazele legislative și normative, motivația apartenenței la sindicat, managementul organizațiilor sindicale, tehnici de comunicare și negociere, strategii şi tactici de recrutare a noilor membri, managementul proiectelor.  Cunoştinţele acumulate urmează să fie aplicate în activităţile sindicaliste cotidiene, multiplicându-le în cadrul activităţilor educaţionale organizate în cadrul centrelor sindicale din care provin.

Programul educațional al Școlii Sindicale a Proiectelor a inclus 4 sesiuni trimestriale și o activitate de evaluare în cadrul căreia cursanții au prezentat, informat, demonstrat proiectul individual și impactul acestuia asupra organizației sindicale primare.

Pe parcursul unui an de instruire, participanții Școlii Sindicale a Proiectelor din Moldova au elaborat și implimentat  proiecte menite să schimbe starea lucrurilor spre bine în cadrul organizațiilor sindicale primare pe care o reprezintă. Ei și-au constituit proiectele reieșind din ținta prioritară de a informa calitativ membrii de sindicat, orientîndu-și eforturile în următoarele direcții:

– consolidarea și modernizarea mișcării sindicale;

– sporirea eficienței dialogului social în unitate;

–  instituirea la întreprindere a unui sistem complex, durabil de Formare Profesională Continuă;

– securitatea și sănătatea la locul de muncă.

La ciclul de instruire a Școlii Sindicale a participat Doinița Bablîc în cadrul căruia   a elaborat și prezentat proiectul cu tema: “Un membru de sindicat bine informat –un pas înainte spre transparenţă şi solidaritate”. 

3

Iar în cadrul  “Școlii proiectelor”  au fost elaborate și prezentate  proiecte cu următoarea tematica:

Nicolae Țurcanu:CABINETUL SINDO-TEHNIC – o prioritate a securităţii şi sănătăţii în muncă a membrilor de sindicat”

Alexandru Chelaru:Informarea sindicală continuă – mijloc de protecție a membrilor de sindicat

Octavian Macovețchii: „Informarea membrilor de sindicat: metode, practici, mecanisme”.

La finalul sesiunii, participanții și staff-ul proiectului au evaluat impactul proiectelor elaborate și desfășurate de aceștia în cadrul organizațiilor sindicale primare.

4

La eveniment au participat Sepp Wall-Strasser, ofiţer de proiect, Martin Angerbauer, expert OGB, Sаndra Hochholzer, manager de proiect Austria si  staff-ul poiectului .

Sepp Wall-Strasser, director executiv OGB, ofițer de proiect, a precizat că „Şcoala Sindicală din Moldova” a reușit să devină o istorie de succes în materie de educaţie continuă pentru sindicaliştii din Moldova, aliniat la standardele europene.

”Şcoala Sindicală din Moldova” a fost o provocare pentru noi toți. Am obținut rezultate importante, însă este necesar să regândim un nou format al acestui proiect, pentru a da un impuls procesului de instruire a viitorilor lideri sindicali. Totodată, se cere să punem un accent mai mare pe practicitatea acestuia, dar şi pe conlucrarea cu sindicaliştii din teritoriu”, a menționat Sepp Wall-Strasser.

„Şcoala Sindicală din Moldova” a fost finanţată de CNSM, în cooperare cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Austria (OGB), Agenţia pentru Dezvoltare Austriacă (ADA) şi a fost desfăşurat după modelul austriac al Şcolii sindicale.

La finalul acestui curs, fiecare participant a primit certificat, precum că a urmat cele  IV sesiuni ale proiectului.