MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Spartachiada XXIV a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din RM şi Spartachiada XIV a Moldovagaz SA

Promovarea modului sănătos de viață în rândurile membrilor de sindicat a devenit o tradiție pentru Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova  (FSCRE).

   În perioada 2-4 septembrie, curent s-a desfășurat cea de-a XXIV-a Spartachiadă a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și Spartachiada XIV a SA Moldovagaz, la baza de odihnă “Camping” din or.Vadul lui Vodă.

   Obiectivul de bază a acestor activități a fost  atragerea membrilor de sindicat în practicarea permanentă a culturii fizice şi sportului; propagarea culturii fizice şi sportului pentru fortificarea sănătăţii şi profilaxiei bolilor; afirmarea unui mod sănătos de viaţă; comunicarea între membrii de sindicat FSCRE, stabilirea relațiilor de  prietenie și colaborări reciproce între organizațiile  sindicale primare.

   La deschiderea oficială a  spartachiadei, doamna Margareta Strestian, Preşedintele FSCRE,  s-a adresat  cu un mesaj de felicitare din numele Biroului Executiv tuturor participanţilor, invitaţilor, oaspeţilor de onoare şi a remarcat că sindicatele au stat şi vor sta la baza  apărării  drepturilor şi intereselor salariaţilor, acordînd o atenţie deosebită propagării unui mod de viaţă sănătos, grijii de securitatea  şi sănătatea tuturor salariaţilor prin susţinerea şi desfăşurarea măsurilor sportive în masă,  cu scopul de a organiza odihna activă,  de a întări  sănătatea prin practicarea regulată a activităţilor sportive.  Dumneaei a  menţionat că spartachiada este un rezultat al dialogului social eficient dintre sindicate şi patronate. Evenimentul se desfăşoară tradţional, în prima săptămână a lunii septembrie, în ajunul Zilei profesionale a angajaților din industria petrolieră și de gaze. Totodata, doamna Margareta Strestian a menționat că, sportul ne face să fim mai puternici, mai uniţi și e înbucurător  faptul că la spartachiadă participă mulţi tineri.

 Prezenţi la manifestare au fost  conducătorii  unităţilor economice din cadrul   SA ”Moldovagaz”  și  IS  “Vestmoldtransgaz”.

  Cu un mesaj de salut au venit:  Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova,  Iacov Cazacu, Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie  SA Moldovagaz,  Ion Pîrgaru – președintele Federației Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova.

   În cadrul aceluiaş eveniment,  doi ani ani consecutiv  se organizează o expoziţie a concursului de desen pentru copii, unde participă  copiii membrilor de sindicat din toate organizațiile sindicale primare. Anul acesta expozița a  avut drept generic: O vacanță alături de părinții mei”,  unde au participat copii  cu vîrsta cuprinsă  între 7 și 16 ani, care s-a desfăşurat în perioada  20.06.2016-20.08.2016.     

   La competiţiile sportive au participat 17 echipe, care au întrunit  circa 500 de salariaţi,  membri de sindicat. Toate echipele participante la Spartachiada FSCRE au dat dovadă de disciplină și abilități sportive foarte bune.

   De asemenea, practicanții la Spartachiadă au avut parte o atmosferă amicală  și relaxantă, un bun prilej de a se  energiza,  pentru a  avea o prestație eficientă la locurile de muncă.

   În urma evaluării prestației sportivilor, de către Colegiul de arbitri alcătuit din 15 persoane în frunte cu frunte cu Veaceslav Prozorov, arbitru principal de categorie internaţională (Președintele colegiului de arbitri din Federația de volei din Republica Moldova)  au fost desemnate echipele învingătoare ale Spartachiadei XXIV a FSCRE şi Spartachiadei XIV a SA Moldovagaz.

   Doamna Margareta Strestian, Preşedintele Federa­ţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice a menționat importanța păstrării tradițiilor sportive și a ţinut să mulțumească conducăto­rilor întreprinderilor și președinților comitetelor sindicale din ramură, care au organizat participarea echipelor la competițiile sportive.

 

Clasamentul final pe probe:

 

CUPA FSCRE                        

Mini-fotbal:

I – SRL Chişinău – Gaz

II – SRL Cahul – Gaz

III – SRL Moldovatransgaz

 

Volei (bărbaţi):

I – SRL Moldovatransgaz

II – SRL Bălţi-Gaz

III – SRL Chişinău-Gaz

 

Tenis de masă:

I – SRL Bălţi-Gaz

II – SRL Chişinău-Gaz

III – SA Moldova Gaz

 

Ştafeta olimpică:

I – SRL Cimişlia-Gaz

II – SRL Chişinău-Gaz

III – SRL Moldovagaz

 

Joc de dame:

I – SRL Bălţi-Gaz

II – SRL Cimişlia-Gaz

III – SRL Orhei-Gaz

 

Şah:

I – SRL Chişinău-Gaz

II – SA Moldovagaz

III – SRL Ştefan Vodă Gaz

 

Darts:

I – SRL Moldovatransgaz

II – SRL Orhei-Gaz

III – SA Moldovagaz

 

Sărituri în lungime:

I – SRL Chişinău-Gaz

II – SRL Bălţi-Gaz

III – SRL Cimişlia-Gaz

 

 Ridicarea greutăţilor:

I – SRL Bălţi-Gaz

II – SRL Moldovatransgaz

III – SRL Cimişlia-Gaz

 

Cupa preşedintelui:

I – SRL Moldovatransgaz

II – SRL Orhei-Gaz

III – SRL Chişinău-Gaz

 

Disputa general:

I – SRL Chişinău-Gaz

II – SRL Cimişlia-Gaz

III – SRL Bălţi-Gaz

 

În afara competiţiilor au fost organizate probele sportive: volei femei și tragerea odgonului.

Volei (femei):

I – SRL Cimişlia –Gaz

II – SRL Chişinău -Gaz

III – SRL Taraclia-Gaz

 

Tragerea odgonului:

I – SRL Orhei-Gaz

II – SA Moldovagaz

III – SRL Chişinău-Gaz

 

Suplimentar a fost organizat  Concursul familiilor: Tata, Mama și un copil” cu vîrsta între 7/10 ani.  

Concursul familiilor:

I – SRL Orhei-Gaz

II – SRL Bălţi -Gaz

III – SRL Ştefan Vodă-Gaz;  SRL Cimișlia-gaz

 

CUPA   SA MOLDOVAGAZ

Mini-fotbal:

I – SRL Chişinău – Gaz

II – SRL Cahul – Gaz

III – SRL Moldovatransgaz

 

Volei (bărbaţi):

I – SRL Moldovatransgaz

II – SRL Bălţi-Gaz

III – SRL Chişinău-Gaz

 

Tenis de masă:

I – SRL Bălţi-Gaz

II – SRL Chişinău-Gaz

III – SA Moldova Gaz

 

Ştafeta olimpică:

I – SRL Cimişlia-Gaz

II – SRL Chişinău-Gaz

III – SRL Moldovagaz

 

Darts:

I – SRL Moldovatransgaz

II – SRL Orhei-Gaz

III – SA Moldovagaz

 

Joc de dame:

I – SRL Bălţi-Gaz

II – SRL Cimişlia-Gaz

III – SRL Orhei-Gaz

 

Şah:

I – SRL Chişinău-Gaz

II – SA Moldovagaz

III – SRL Ştefan Vodă Gaz

 

Sărituri în lungime:

I – SRL Chişinău-Gaz

II – SRL Bălţi-Gaz

III – SRL Cimişlia-Gaz

 

Echipele plasate pe primele trei locuri au fost distinse cu diplome, cupe  şi premii bă­neşti.