MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Instruirea membrilor de sindicat ai SRL “Ialoveni-gaz”

Unul din obiectivele prioritare a Federației Sindicatelor  Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Molodva  (FSCRE), este desfăşurarea activităţilor educaţionale, orientate spre informarea şi instruirea membrilor de sindicat. Vineri, 25.11.2016, FSCRE a  organizat,  un semi­nar de informare şi instruire a  membrilor de sindicat  în teritoriu cu tema „Comunicarea eficientă a echipei sindicale"  la care au participat 25 de salariați,  ai  SRL “Ialoveni-gaz”.

Seminarul s-a desfășurat în incinta  cabinetului sindical al SRL “Ialoveni-gaz”, întrunind 25 de salariați, membri de sindicat din cadrul a 5 filiale: “Ialoveni-gaz”, “Anenii-Noi-gaz”, “Criuleni-gaz”, “Strășeni-gaz”, “Dubăsari-Coșnița-gaz”.

Seminarul a fost deschis de către, Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova Doamna Margareta Strestian. Dumneaei a relatat despre realizarea "Școlii Sindicale a Proiectelor" la care a participat și reprezentantul  SRL "Ialoveni-gaz" d-ul Octavian Macovețchii, în cadrul căreia participanții au realizat un proiect inspirat de modelul sindicalismului european cu suportul Agenției pentru Dezvoltare Austriacă, a Confederației Naționale a Sindicatelor din Austria (OGB) și al Fundației Friedrih Ebert și Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova.

Proiectul are ca obiectiv consolidarea capacităților organizațiilor sindiale, prin formarea membrilor de sindicat, dezvoltarea compentențelor sociale și profesionale ale membrilor de sindicat, prin organizarea unui șir de activități de instruire în perioada anului 2016.

1

Ștefan Popov, specialist în domeniu, psiholog, prezent la seminar în calitate de formator, a vorbit despre:

• Metodele de comunicare: verbală, non-verbală și paraverbală;

• Despre tehnicile eficiente în procesul de comunicare;

• Despre factorii ce provoacă stresul în muncă.

Tematica seminarului a provocat un viu interes pentru participanţi, care s-au inclus activ în discuţii cu formatorul.

În cadrul seminarului   au desfășurat diferite activități,  unde  toți participanții, au lucrat divizați în grupuri mixte, fiind foarte activi și interesați de temele puse în discuție, fapt ce a permis generarea  noilor idei.   

26

Participanții au apreciat pozitiv organizarea seminarelor  în teritoriu și și-au exprimat mulțumirea pentru oportunitatea de a participa la astfel de seminar.

Este de menționat faptul că, acest seminar a prezentat un suport instructiv important pentru membrii de sindicat SRL "Ialoveni-gaz".