MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Instruirea membrilor de sindicat ai SRL “Ștefan Vodă-gaz”

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă și în  vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare, FSCRE a organizat în data de 02.12.2016, un seminar de informare și instruire în teritoriu cu genericul “Informarea membrilor de sindicat, managementul organizației sindicale primare” la care au participat 25 de salariați, membri de sindicat,  ai SRL “Ștefan Vodă gaz”.

Evenimentul  s-a desfășurat în incinta SRL “Ștefan Vodă-gaz” întrunind 25 persoane, membri ai comitetului sindical,  membri de sindicat din cadrul organizației sindicale primare.

Cursul de instruire a avut drept scop: formarea profesională a membrilor de sindicat din cadrul SRL “Ștefan Vodă-gaz”.

Seminarul  a fost deschis  de către Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, doamna Margareta Strestian. Cu un mesaj de salut present la deschiderea seminarului a fost domnul Vasile  Petelca, director  SRL “Ștefan Vodă-gaz”, care a menționat necesitatea sporirii capacității de instruire a salariaților, membri de sindicat.

7

În calitate de formator la instruirea dată, a participat dl Dorin Suruceanu, care  a abordat tematici necesare participanților, ca ulterior să fie împlimetate în activitatea de zi cu zi a unui membru de sindicat. Totodată, cursanții au aflat care sunt drepturile și responsabilitățile membrului de sindicat, ce este un sindicat, dialogul social, contractul colectiv de muncă.

5

Participanţii au fost antrenaţi în diverse activităţi practice  vis-a-vis de cele mai importante aspecte și în acest sens, la finele seminarului  participanţii  şi formatorul au menţionat că, obiectivul de identificare a necesităţii de instruire a fost atins.

19

Totodată, au menționat că comunicarea directă și luarea în considerare a intereselor fiecărui membru de sindicat,  informarea sistematică sunt instrumente specifice, care vor ajuta în recrutarea noilor membri de sindicat și au apreciat tehnicile şi metodele utilizate în procesul de instruire, calitatea materialelor prezentate, profesionalismul formatorului, manifestînd dorinţa de a continua tradiţiile de organizare a astfel de seminare.

La final, Nicolae Țurcanu, Președintele Comitetului Sindical SRL “Ștefan Vodă-gaz” a mulțumit Federației pentru suținerea acordată în organizarea acestui seminar.