MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

FSCRE, îngrijorată de impactul pe care l-ar putea avea reformarea sistemului de pensii

Membrii Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova sunt îngrijorați de impactul negativ pe care l-ar putea avea asupra salariaților reformarea sistemului de pensii.

Membrii Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE),  întruniți recent într-o ședință a Consiliului Federației, s-au arătat categoric împotriva majorării vîrstei de pensionare și a stagiului de cotizare. Sindicaliștii au discutat despre mai multe probleme existente în ramură, activitățile organizației sindicale pe parcursul anului curent și despre planurile pentru 2017.

Președintele FSCRE, doamna Margareta Strestian, a comunicat celor prezenți despre acțiunile întreprinse de sindicate în vederea neadmiterii implementării unor reforme în sistemul de pensii, care ar afecta interesele salariaților, ale membrilor de sindicat.

“O preocupare a întregii mișcări sindicale este reformarea  sistemului de pensii bazat pe echitate. Autoritățile trebuie să ia în considerație nu doar cerințele din exterior, dar și faptul că speranța de viață în Republica Moldova este foarte joasă. În cazul bărbaților, speranța de viață este de numai 67,5 ani și mulți dintre ei nici nu ajung la vîrsta de pensionare. Doar circa 30 % dintre pensionari sunt bărbați”, a menționat doamna Strestian.

O problemă importantă, semnalată de sindicaliști, care deocamdată nu a fost soluționată, se referă  și la modul de calculare a pensiilor pentru persoanele care au activat în ramură, în regiunea transnistreană, pînă în anul 1992. De asemenea, sindicaliștii au menționat că sunt împotriva întroducerii unor modificări la Codul muncii, propuse de patronate și de unii investitori străini.

11

Membrii Consiliului FSCRE au aprobat planul de activitate pentru anul 2017, care prevede instruirea membrilor de sindicat, acordarea de consultanță, dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizațiile internaționale etc.

În cadul aceiași activități, sindicaliștii au participat la un training, unde au însușit tehnici de comunicare în procesul de negocieri și au fost informați despre cele mai recente modificări în legislația muncii.

14

Natalia Rusu, formator, le-a vorbit celor 30 de lideri ai organizațiilor sindicale primare, participanți la seminar, despre comunicarea  verbală, paraverbală, nonverbală, despre nivelele de comunicare intrapersonală, interpesonală, de grup, publică, în masă, precum și despre feedback-ul în comunicare.

Ilona Josanu, magistru în drept, a prezentat modificările aduse legislației muncii și ajustările necesare. Potrivit sursei citate, în perioada decembrie 2015 – octombrie 2016, au fost efectuate 92 de modificări la Codul Muncii, dintre care 30 sunt cu impact serios. Între ele sunt și cele ce vizează persoanele cu dizabilități. Nu se mai folosesc termenii de invalid sau persoană cu handicap, ci persoană cu nevoi speciale sau persoană cu dizabilități.  A apărut și o garanție pentru părinții care educă un copil cu nevoi speciale – ei vor avea dreptul să-și ia o zi liberă pe lună, cu menținerea salariului, ca să efectueze anumite investigații medicale.

Pe 16 decembrie a întrat în vigoare noul regulament sanitar, care prevede examen medical la angajare. Un astfel de examen este prevăzut și pentru angajații de la oficiu, care lucrează 50 la sută din timp la calculator. Regulamentul mai prevede efectuarea unui control medical obligatoriu pentru stagiari  și ucenici, precum și pentru salariații care au lucrat cel puțin 120 de ore noaptea pe parcursul ultimelor șase luni.

18

La finele seminarului, doamna Margareta Strestian, a spus că acest training va contribui la dezvoltarea personală a liderilor de sindicat care activează în industria chimică și resurse energetic  “Dumneavoastră urmează să transmiteți informația acumulată salariaților de la întreprinderi și să aplicați corect prevederile legislației în vigoare” a conchis președintele FSCRE.