MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

O întreprindere care achită studiile salariaţilor

Sunt o echipă de peste 400 de angajați, care muncesc de zor şi până seara ca să aprovizioneze cu gaze naturale consumatorii ai patru raioane din centrul Republicii Moldova. Sunt cei care deservesc gazoductele şi utilajul aferent pentru a asigura exploatarea lor inofensivă, cei  are instruiesc populaţia cum să utilizeze gazele în scopuri casnice pentru a preveni unele posibile scurgeri de gaze şi incidente. E vorba de salariaţii SRL “Orhei-gaz”. Preşedinta Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, Margareta Strestian a efectuat recent o vizită de lucru la această întreprindere.   

 

Salariile tarifare ale muncitorilor sunt de circa 4 mii lei

În cadrul dialogului, Oleg Vasilcan, directorul SRL „Orhei – gaz” a afirmat că întreprinderea pe  care o conduce este singura din domeniul gaze care achită taxe de studii la universităţi pentru 11 salariaţi, taxele anuale respective variind între 4 500 şi 18 mii lei. Potrivit Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii, angajatele „Orhei – gaz” beneficiază de un premiu de o mie de lei. De Anul Nou, salariaţii au primit un premiu în valoare de 70 la sută din salariu. Premii în valoare de un salariu tarifar au primit salariaţii SRL „Orhei-gaz” cu prilejul Zilei lucrătorului din sistemul gaze,  care se consemnează anual în prima duminică a lunii septembrie. Salariul tarifar al unui controlor  în sectorul de exploatare sau al unui lăcătuş care activează la „Orhei – gaz” este de 3 200 – 4 000 lei. Convenţia colectivă la nivel de ramură prevede că angajaţilor din domeniul gaze li se aplică coeficientul de complexitate de 1,35 ceea ce permite un adaos la salariu de 35 la sută.

Directorul întreprinderii a solicitat ca în Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate să fie inclusă o prevedere, potrivit căreia salariaţilor care, în baza ordinului numit pe întreprindere sunt de serviciu la domiciliu în zilele de sărbătoare, ziua de muncă să le fie achitată doar în cazul în care aceștia efectiv au fost implicați și au participat la lichidarea unor situații de avariere sau incidente.  Pe de altă parte,  Margareta Strestian a menţionat: „Ne vom strădui să ajungem la un numitor comun la acest subiect, dar cu aplicarea prevederilor Codului Muncii şi a Legii cu privire la obiectele industrial periculoase”. IMG_3331

Directorul întreprinderii a remarcat că are la întreprindere un lider sindical foarte activ. „La iniţiativa Comitetului sindical, mai mulţi copii cu nevoi speciale au primit bani şi cadouri din partea „Orhei-gaz”, la 1 iunie anul trecut. În acest scop, au fost cheltuite în jur de 15 mii lei. 9 500 de lei a primit din partea întreprinderii Nicolae Deleu, campion mondial la lupte marţiale, după ce s-a întors victorios de la ediţia a III-a  a Campionatului Mondial la Lupte Unificate (Unified World Championships 2015), care s-a desfăşurat la Benidorm, Spania. 

Natalia Tăvăluc, preşedintele Comitetului sindical al SRL „Orhei-gaz” a menţionat că toţi cei 414 salariaţi ai întreprinderii sunt membri de sindicat. Aceştia deservesc circa 34 mii de consumatori de gaze din raioanele Teleneşti, Rezina, Şoldăneşti şi Orhei. Aproximativ 80 de persoane din toţi salariaţii sunt tineri cu vârsta de până la 35 de ani, 100 sunt femei, iar 56 de persoane activează după ce au atins vârsta de pensionare. „Contractul colectiv de muncă la nivel de întreprindere prevede alocarea unui premiu de 200 lei pentru foştii salariaţi care au atins vârsta de pensionare. De trei ori pe săptămână, tinerii de la întreprindere merg la sala de sport din centrul oraşului, unde joacă volei. În ultimii ani la întreprindere s-au majorat salariile, astfel că fluctuaţia cadrelor a constituit 3,9 la sută în anul 2016, în comparaţie cu 12,9 la sută în anul 2012.  Drept urmare a colaborării dintre adminitraţie şi sindicate, în toate birourile au fost instalate climatizoare. Întreprinderea este asigurată cu apă caldă, cabine de duş, cameră de odihnă şi odaie în care salariaţii iau masa. Totodată, angajaţii sunt asiguraţi cu echipament de protecţie, hrană specială”.

Potrivit sursei citate, înainte de începerea sezonului rece, consumatorii de gaze sunt instruiţi de salariaţii SRL „Orhei-gaz” cum să prevină scurgerile de gaze din sistem, incendiile şi intoxicaţiile cu monoxid de carbon. O dată la trei luni, salariaţii „Orhei – gaz” verifică sistemul de gaze din fiecare locuinţă, în scopul prevenirii incidentelor. În fiecare locuinţă, unde există cazan de încălzire pe bază de gaze, trebuie să existe sistem de ventilare.

IMG_3363

Constantin Cojocaru este cel mai longeviv salariat de la „Orhei-gaz”. Are 69 de ani, dintre care 38 îi lucrează la întreprinderea respectivă. A început să activeze imediat după ce a finisat studiile la Bender, în calitate de maistru.  A avansat până la funcţia de director al întreprinderii. Chiar dacă acum cinci ani a atins vârsta de pensionare, continuă să lucreze în rând cu tinerii, iar la moment exercită funcţia de inginer pe supraveghere tehnică. Grigore Erhan şi-a început activitatea la întreprindere acum şapte ani, iar în prezent este inginer-şef al filialei „Orhei-gaz”.

Pe lângă faptul că este un bun specialist, este şi căpitan al echipei de volei. „Pentru a avansa în funcţie, e nevoie de cunoştinţe, perseverenţă şi abilităţi de a lucra cu oamenii”, a spus inginerul–şef de la filiala „Orhei-gaz”.

De la Eugeniu Munteanu, inginer pe securitatea și sănătatea muncii  și controlul în producţie am aflat că din 2008, la întreprindere se desfăşoară anual  Concursul „Cel mai bun în meserie”, iar câştigătorii beneficiază de un adaos de 10 la sută din salariul tarifar, pe parcursul a 12 luni. În 2016, din serviciul dispecerat și intervenție  locul I l-a obţinut Aurel Cibotaru. Salariaţii sunt testaţi o dată în an în ceea ce priveşte regulile de securitate în ramura gazificării şi normele de securitate și sănătate în muncă.         

IMG_3445

Federaţia de ramură solicită adaos la salarii pentru cheltuielile de transport

În cadrul vizitei la „Orhei-gaz”, preşedinta Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, liderul sindical şi directorul „Orhei-gaz” au discutat cu angajaţii întreprinderii. Margareta Strestian a comunicat că a activat în ramura gaze timp de 20 de ani, de la inginer până la director-adjunct la „Ialoveni-gaz”. „Sistemul gaze va fi supus unor reorganizări prin optimizarea cheltuielilor. Cu toate acestea, dorim să vă fie create condiţii optime de muncă acasă, salarii decente și o dezvoltare a sistemului gaze, care are nevoie de cadre profesioniste. Cheia succesului în relaţiile de colaborare între sindicatul de la „Orhei –gaz” şi administraţie este dialogul social în obţinerea unor scopuri comune pentru salariaţi. Directorul SRL „Orhei-gaz” este printre puţinii din ramura respectivă care se exprimă că respectarea drepturilor salariaţilor este o prioritate pentru el. Investim în salariaţi pentru ca ei să fie sănătoşi, să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, să prevină accidentele de muncă, să atingă indicatori de performanţă. Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate prevede sporuri la salarii în funcţie de vechimea în muncă. Totodată, Convenţia coletivă la nivel de ramură prevede nişte premii cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti, Anul Nou, inclusiv şi pentru tinerii specialişti. Sindicatul de ramură este în proces de negociere a unei noi convenţii la nivel de branşă, vom solicita ca tuturor salariaţilor să li se achite hrana şi cheltuielile de transport până la serviciu. La iniţitiava sindicatelor, vor fi introduse tichete de masă. Aceste măsuri sunt menite să îmbunătăţească sănătatea salariaţilor”, a subliniat Margareta Strestian.

IMG_3570

La propunerea sindicatelor, în data de 25 februarie un grup de salariaţi ai „Orhei-gaz” vor efectua consultaţii gratuite la Centrul Medical Consultativ-Diagnostic de la Institutul Muncii, transportul fiind asigurat de administraţia întreprinderii.

SURSA: vocea.md