MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Drepturile femeilor – în atenția sindicalistelor din cadrul FSCRE

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE)   a organizat joi, 02 martie o masă rotundă consacrată Zilei Internaționale a Femeii cu genericul  “Drepturile femeilor, provocări și perspective”.

La lucrările mesei rotunde au  participat membrele Organizației de Femei din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE), lideri sindicali, reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și parteneri sociali.

În cadrul întrunirii participantele au fost informate despre reglementările în vigoare privind protecția-socială a femeilor și acțiunile întreprinse de sindicate în acest sens.

Margareta Strestian, președintele FSCRE, a subliniat că femeile reprezintă 35 la sută din totalul angajaților din industria chimică și resurse energetice. Ea ținut să aprecieze activismul de care au dat dovadă sindicalistele din ramură la negocierea unor garanții suplimentare pentru femei în cadrul contractelor colective de muncă.

Diana Doroș, șef adjunct direcția politică de asigurare a egalității între femei și bărbați, Ministerul Muncii, Protecție Socială și Familie, a vorbit despre realizările și provocările în domeniul egalității de gen în Republica Moldova.

IMG_6099-2

”Pe parcursul anilor ne-am bucurat de un parteneriat activ cu sindicatele, în special în ceea ce ține de politicile în domeniul egalității de gen, fiind susținuți  în realizarea mai multor reforme”, a apreciat Doroș.

Liuba Rotaru, președintele Consiliului de Femei al CNSM, a informat participantele la masa rotundă despre unele aspecte ale Bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 și unele modificări la Legea privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații sociale. Totodată, aceasta s-a referit la concediul paternal și condițiile de acordare a indemnizației respective.

Ana Moldovanu, consultant superior în cadrul Departamentului protecția social-economică al CNSM, a vorbit despre protecția social-economică a femeilor din țară și acțiunile sindicatelor în negocierea unor drepturi suplimentare pentru femei, iar Olga Stratulat, consultant superior al Departamentului organizare, educație și informare al CNSM a abordat subiectul promovării egalității de gen în sindicate.