MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Instruirea membrilor de sindicat ai SRL “Chișinău-gaz”

Federaţia Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chi­mică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a organizat, în data de 20.03.2017,  un semi­nar de informare şi instruire a  membrilor de sindicat   cu genericul  "Ești membru de sindicat fii bine informat" la care au participat  salariați  ai  SRL  “Chișinău-gaz”.

Evenimentul menționat s-a desfășurat în incinta SRL “Chișinău-gaz” întrunind 20 de salariați, membri ai comitetului sindical.

Seminarulul a fost deschis cu un cuvînt de salut, de către Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova Doamna Margareta Strestian.

Cu un mesaj de salut prezent la deschiderea seminarului a venit  domnul Ruslan Garbalî, director SRL “Chișinău-gaz”.

9

Discuţiile din cadrul seminarului s-au axat pe o serie de subiecte ce ţin de: prestaţiile în sis­temul public de asigurări sociale în Republica Moldova unde participanții au fost informați despre reglementările în vigoare privind protecția-socială a membrilor de sindicat  și acțiunile întreprinse de sindicate în acest sens.

În continuarea lucrărilor Seminarului, a luat cuvântul doamna  Liuba Rotaru, președintele Consiliului de Femei al CNSM, care, a informat participanții la seminar  despre unele aspecte ale Bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 și modificările la Legea privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații sociale. O atenție deosebită s-a acordat concediului paternal și condițiilor de acordare a indemnizației respective.

Ludmila Boiargi, reprezentat al CNAS a vorbit despre unele aspect la stabilirea și plata îndemnizației pentru pierderea incapacității temporare de muncă.

1

Participanţii la seminar și-au exprimat mulțumirea pentru ocazia de a participa la un astfel de seminar, tematica fiind necesară şi actuală, deoarece au  fost oferite explicaţii, răspunsuri la multe în­trebări care îi frământă pe angajaţii membri de sindicat de la întreprin­dere.

12

În acest context s-a demonstrat încă o dată importanța desfășurării unor asemenea seminare, ce vor fi mereu actuale și binevenite.