MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Seminar de instruire pentru membrii de sindicat din cadrul SA “Moldovagaz” și SRL “Chișinău-gaz”

Federaţia Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chi­mică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a organizat, în data de 27.03.2017,  un semi­nar de informare şi instruire a  membrilor de sindicat  la care au participat 25 de   salariați,  ai  SA “Moldovagaz”  și SRL “Chișinău-gaz”.

În cadrul seminarului, doamna Ilona Josanu prezentă la seminar în calitate de formator, a comunicat celor prezenți despre, modificările aduse legislației muncii privind modul de atragere a salariatului la răspundere disciplinară; Încetarea raporturilor de muncă din inițiativa angajatorului.Garanțiile oferite membrilor de sindicat la încetarea relațiilor de muncă din inițiativa angajatorului; Încetarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților și prin acordul scris al părților; Acordarea concediilor sociale. Ajustările documentare necesare urmare a modificărilor aduse legislației muncii.

Discuţiile din cadrul seminarului s-au axat pe o serie de subiecte ce ţin de: mecanismele juridice de apărare a drepturilor sindicale, respectarea și aplicarea în practică a Legislației muncii, tendințele de modificare a Codului Muncii în contextul integrării în Uniunea Europeană.

Participanţii la seminar au precizat că acest seminar va spori capacitățile și cunoștințele sindicaliștilor, care vor contribui la o mai bună protecție a drepturilor și intereselor salariaților, membri de sindicat, totodată  s-au arătat interesați de tematicile abordate și au subliniat necesitatea continuării perfecţionării membrilor de sindicat din cadrul FSCRE.