MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

A cincea ediție a ”Școlii sindicale din Moldova” a ajuns la final

Doi  reprezentanți ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova au finalizat  cu succes ciclul de instruire din  cadrul programului educațional al  „Şcolii Sindicale din Moldova” (ȘSM).

În perioada 3-5 mai 2017, conform programului educațional al Școlii Sindicale din Moldova (Ediția V), s-a desfășurat cea de a patra sesiune (finală) a proiectului nominalizat. Tematica sesiunii s-a axat pe module cu privire la securitatea și sănătatea la locul de muncă, structurile sindicale internaționale, globalizare și efectele acesteia și teme la alegere solicitate suplimentar de participanții la instruire.

Activităţile desfăşurate în cadrul  ciclului de instruire au  avut drept obiectiv, consolidarea mişcarii sindicale, dezvoltarea și aprofundarea competenţelor funcţionale, sociale şi profesionale ale cadrelor sindicale, precum și consolidarea capacităţilor viitorilor lideri sindicali, menite să fortifice organizațiile sindicale primare pe care le reprezintă și să sporeasca procesul de informare a membrilor de sindicat despre activitățile desfășurate de structurile sindicale de toate nivelurile.

2 (2)

La cursul de instruire a Școlii Sindicale au  participat doi reprezentanți din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova: Nicolae Tatarciuc, membru de sindicat SRL „Flacăra Albastră”  și Viorica Catana membru de sindicat     Î.M “FARMACO” S.A.

Concomitent, în scopul asigurării unei legături dintre teorie şi practică și demonstrării capacității de a aplica cunoștințele obținute în preocupările sindicale cotidiane, în cadrul activității de evaluare a ediției V a Școlii, participanții au prezentat proiectele sindicale axate pe diverse tematici elaborate individual și prezentate în cadrul ședinței de evaluare a proiectului.

3

Nicolae Tatarciuc,  a elaborat și prezentat proiectul cu tema: „Un angajat competent – cheia de succes a activității profesionale”, iar Viorica Catana, a realizat proiectul cu tema  “Un membru de sindicat bine informat – este protejat”.

La finalul sesiunii, participanții, au primit certificate de absolvire a Școlii Sindicale din Moldova. Acțiunea a avut loc vineri, 5 mai, în cadrul unei ședințe de totalizare a celei de-a V-a ediții a Proiectului, care a demarat la 18 octombrie 2016. La eveniment a participat Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova.

4