MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Forumul Comisiei de Tineret din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova

În perioada 19 – 20 mai curent, în or.Sinaia, Romania,  s-au desfășurat lucrările Forumului  Comisiei de Tineret din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE),  cu genericul   ”Tineri se implică – sindicatul se consolidează”, la care au participat peste 35 de tineri sindicalişti din organizațiile sindicale membre.

 

Forumul a avut ca scop de a contribui la promovarea ideilor tinerilor, la activizarea tinerilor din ramură, efectuarea schimbului de experiență, acumularea unor cunoștințe și abilități care le vor fi utile în activitatea sindicală și cea profesională.

La deschiderea forumului a participat președintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova, doamna Margareta Strestian. Dumneaei a menționat că acțiunile Federației sunt axate pe necesitățile și oportunitățile tinerilor prin identificarea problemelor cu care se confruntă tinerii, în scopul promovării ideilor lor. „Îndemn toți tinerii ca în cadrul acestui forum, să veniți cu propuneri de îmbunătățire a lucrului Comisiei de Tineret, stabilind unele priorități în activitate pentru anul curent și de perspectivă pentru următorii 3 ani, prin realizarea unui parteneriat social structurat și continuu pe segmentul tineret, negocierea și semnarea Convenției Colective la nivel ramural și la nivel de unități cu compartimentul pentru tineret, protecția social-economică a tinerilor, înaintarea tinerilor în grupurile de lucru pentru implicarea acestora în elaborarea strategiilor și programelor de dezvoltare, a politicilor de tineret.  Noi vrem ca tinerii să aibă posibilitatea  să-și pună în valoare potențialul, în acest scop vă vom oferi sprijinul necesar”.

1

Comisia de Tineret  constitutuie o direcție de importanță strategică în dezvoltarea mișcării sindicale, prin intermediul căreia tinerii sindicaliști promovează asigurarea drepturilor și intereselor lor profesionale.  

Doinița Babalîc, preşedintele Comisiei  de Tineret a FSCRE, a precizat că ”este foarte importantă instruirea tinerilor sindicalişti, apreciem enorm eforturile depuse de Federaţie în scopul pregătirii continue a tinerilor”. Totodată, a vorbit despre activitatea Comisie de Tineret al FSCRE pentru perioada 2016 – 2017 și schimbul de experiență, privind participarea la diferite activități desfășurate pentru tinerii sindicaliști în vederea promovării imaginii sindicatelor prin intermediul rețelelor de socializare, seminarelor, meselor rotunde desfășurate de FSCRE și în comun cu membrii Comisiei de Tineret al CNSM.

În continuare,  Dorin Suruceanu, specialist în domeniu, formator sindical, prezent la activitate în calitate de formator, a instruit tinerii, membrii de sindicat la tema “Sindicatul pentru tineri sau tinerii pentru sindicat”. Pe parcursul activității, participanţii au fost antrenaţi în diverse activităţi practice  vis-a-vis de cele mai importante aspecte și în acest sens, au fost abordate tematici necesare participanților, ca ulterior să fie împlimetate în activitatea de zi cu zi a unui tînăr, membru de sindicat.  Totodată au fost informați, de ce au nevoie de un sindicat (apartenență, motivare, avantaje).

Au fost organizate ateliere de lucru, în cadrul cărora tinerii s-au arătat foarte activi, manifestând un interes deosebit faţă de problemele abordate şi au încercat să se implice prin diferite propuneri şi soluţii.

A

Astfel au fost discutate temele: importanța și rezultatele participării tinerilor sindicaliști în cadrul ediției a V-a a “Școlii Sindicale din Moldova” – activitatea tinerilor sindicaliști pentru informarea  tuturor angajaților unităților în care activează, despre importanța Sindicatelor; analiza punctelor forte, slabe, precum  și elaborarea unui nou plan de activitate și așteptările de viitor a Comisiei de Tineret FSCRE.

În cadrul Forumului doi  reprezentanți ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova ce au finalizat  cu succes ciclul de instruire din  cadrul programului educațional al  „Şcolii Sindicale din Moldova și-au prezentat proeictele. Nicolae Tatarciuc, membru al comisiei de tineret a FSCRE, membru de sindicat SRL “Flacăra Albastră” a prezentat proiectul cu tema: „Un angajat competent – cheia de succes a activității profesionale”,  iar Viorica Catana, membru al comisiei de tineret a FSCRE, membru de sindicat SA “Farmaco” a venit  cu prezentarea proiectului cu tema  “Un membru de sindicat bine informat – este protejat”.

Olga Șișcova,  membru al comisiei de tineret al  FSCRE,   membru de sindicat   SRL “Gagauz-gaz” a vorbit despre, sănătatea muncii salariaților, înbunătățirea condițiilor de muncă a membrilor de sindicat, despre înzestrarea sălilor de sport pentru salariații     SRL“Gagauz-gaz”, Eugen Munteanu, membru a comisiei de tineret al FSCRE, membru de sindicat SRL “Orhei-gaz” a vorbit despre activitațile desfășurate pentru tineri pentru perioada 2016-2017.

În cele două zile ale forumului, tinerii au participat şi la un şir de activităţi interactive, pentru valorificarea calităţilor profesionale.

La finele activității  participanţii  şi formatorul au menţionat că, obiectivul de identificare a necesităţii de instruire a fost atins.

Acest Forum s-a desfășurat într-un format deosebit, fiind organizat peste hotarele țării, în Romania, or.Sinaia. Pe lîngă întrunirea de discuții oficiale, tinerii au fost organizați pentru a vizita monumentele istorice ale orașului Sinaia și Brașov, locuri frumoase și pitorești.

Participanții au apreciat pozitiv organizarea forumului  în asemena format  și și-au exprimat mulțumirea pentru oportunitatea de a participa la astfel de activitate. Totodată, au menționat că comunicarea directă și luarea în considerare a intereselor fiecărui tînăr, membru de sindicat,  informarea sistematică sunt instrumente specifice, care vor ajuta în recrutarea noilor membri de sindicat și au apreciat tehnicile şi metodele utilizate în procesul de instruire, calitatea materialelor prezentate, manifestînd dorinţa de a continua tradiţiile de organizare a astfel de activități.

La finalul acestei activități, doamna Margareta Strestian, Președintele Federației Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, a înmînat participanților certificate de participare la Forumul Comisiei de Tineret. Dumneai, a menționat că, activitatea dată va contribui la consolidarea echipei de tineret din cadrul Comisiei de Tineret a FSCRE pe principiul solidarității.

12

La final, participanții  au mulțumit Federației pentru suținerea acordată în organizarea acestui Forum.

Este de menționat faptul că, acest Forum a prezentat un suport instructiv important pentru tinerii, membri de sindicat, totodată fiind o practică reușită privind stimularea participării tinerilor în cadrul întreprinderilor, caracterul în domeniul politicilor de tineret care vizează viața și influențează activitatea tânarului angajat și motivarea tinerilor în încadrarea activităților sindicale.

7