MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 30 de ANI de la fondarea SRL „Moldovatransgaz”

Cu prilejul  aniversării a 30 de ANI de la fondarea întreprinderii de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, aduc întregului colectiv al SRL "MOLDOVATRANSGAZ" cele mai sincere urări de sănătate, bunăstare și prosperare.

Datorită gradului înalt de calificare, responsabilitate și experiență unică Dumneavoastră ați contribuit pe parcursul anilor la crearea unei baze solide pentru securitatea energetică a țării. Suntem siguri că cadrele profesionale calificate, ce activează în cadrul întreprinderii, sunt acel fundament solid pentru dezvoltarea sistemului gaze din Republica Moldova.

Cu respect,

Președinte                  Margareta STRESTIAN

DOMas1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGr22