MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Proiectul ”Formare de formatori” finalizat cu succes

În cadrul proeictului  educațional „Formare de formatori”, lansat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Institutul Muncii, la 25 octombrie 2016, a participat și Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, doamna Margareta Strestian.

În data de 14-16 iunie la Institutul Muncii s-a desfășurat o masă rotundă de evaluare a activităților și rezultatelor obținute în cadrul proiectului educațional „Formare de formatori”.

Cursul a inclus 4 sesiuni, în total având 96 de ore de instruire. Obiectivul general al proiectului este de a forma și a dezvolta competențele necesare în vederea desfășurării activităților de formare sindicală, ce țin, în principiu, de organizarea cursurilor practice de instruire pentru activul sindical.

Scopul proiectului, a fost ca participanții  să-și dezvolte abilitățile de formator, să efectueze, să evalueze și să promoveze activități de formare pe diferite domenii de activitate sindicală, au însușit cum să utilizeze o gamă variată de metode interactive de instruire și de implicare a auditoriului, dar și abilități de prezentare și comunicare în grup.

3 a

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a menționat că, pregătirea cadrelor sindicale este o prioritate pentru  CNSM. ”Mișcarea sindicală trebuie să fie modernizată și reprofilată, cu scopul de a îmbunătăți starea de lucruri în organizațiile sindicale de toate nivelurile, iar aceasta poate fi realizată doar de cadre bine pregătite, capabile să apere interesele membrilor de sindicat și să vină cu abordări educaționale inovative, de care să beneficieze întreaga mișcare sindicală.

2a

La finele instruirii, doamna Margareta Strestian a prezentat proiectul individual de formare sindicală, cu tema “Parteneriatul social și negocierile colective”, ce include un curs de instruire de 16 ore, format din două module:

  • Parteneriatul social; Convenția Colectivă; Contractul colectiv de muncă,
  • Negocierile colective.

Comisia de acordare a gradului de calificare i-a atribuit dnei Margareta Strestian, certificatul de absolvire cu calificarea “Formator sindical de nivel ramural”.