MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Seminar de instruire pentru membrii de sindicat din cadrul SRL “Orhei-gaz”, filiala “Rezina-gaz”

Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă și în  vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare, FSCRE a organizat în data de 23.06.2017, un seminar de informare și instruire în teritoriu cu genericul “Managementul eficient al sindicatului” la care au participat 30 de salariați, membri de sindicat,  ai SRL “Orhei- gaz”, filiala  “Rezina-gaz”.

Evenimentul  s-a desfășurat în incinta SRL “Orhei-gaz” filiala  Rezina-gaz, întrunind   30 persoane, inclusiv toți membri  comitetului sindical.

Cursul de instruire a avut drept scop: formarea profesională a membrilor de sindicat din cadrul SRL “Orhei-gaz”, filiala “Rezina-gaz”.

Seminarul a fost deschis cu un mesaj de salut, de către Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, doamna Margareta Strestian. Dneaei a vorbit celor prezenți despre  direcțiile prioritare de activitate ale mișcării sindicale pentru anii 2017-2022, ce au fost stabilite  în cadrul  Congresului III al Confederației Naționale a Sindicatelor din Molodva și au expuse în Strategia CNSM. “În Strategie au fost  identificate cele mai importante probleme cu care se confruntă astăzi membrii de sindicat și ce trebuie de  întreprins pentru a micșora povara greutăților asupra salariaților. Strategia aprobată la Congres prevede 13 compartimente de importanță majoră pentru viitorul mișcării sindicale, unde sunt incluse aspecte ce se referă la legislație, dificultăți de natură social-economică pe care trebuie să le depășim, îmbunătățirea situației la capitolul retribuirea muncii, salarizare, pensii decente, susținerea femeilor și a tineretului” a comunicat dneaei.

Doamna Margareta Strestian, a  menționat că reieșind din expunerile delegaților la Congres, a fost elaborat un plan de acțiuni care urmează a fi implementat în a doua jumătate a anului 2017, și a îndemnat activul sindical să se implice în implementarea acestuia. Totodată, dneaei a apreciat că, activitatea educațională a membrilor de sindicat în teritoriu este eficientă prin faptul că sunt implicați un număr mai mare de participanți, inclusiv toți membrii comitetului sindical, care la finalul seminarului în cadrul rundei de întrebări și răspunsuri pot să abordeze acele întrebări cu care se confruntă la locul de muncă.

4

În continuare,  Dorin Suruceanu, specialist în domeniu, formator sindical, prezent la seminar în calitate de formator, a abordat tematici necesare participanților,   ca ulterior să fie împlimetate în activitatea de zi cu zi a unui membru de sindicat. Cursanții au aflat ce este managementul unui sindicat și gestionarea resurselor acestuia și ce trebuie să știe un bun manager. Totodată au fost informați, de ce au nevoie de un sindicat (motivația apartenenței la sindicat). Au fost identificate și enunțate problemele prioritare  cu care se confruntă organizația sindicală primară  la etapa actuală.

82631

În cadrul seminarului  formatorul a desfășurat diferite activități   în grupuri,   toți participanții, fiind foarte activi și interesați de temele puse în discuție.   Ei au adresat diverse  întrebări la care au primit răspunsurile dorite.

La sesiunea de întrebări și răspunsuri, salariații au înaintat președintelui FSCRE unele solicitări privitor la, efectuarea consultațiilor gratuite la Centrul Medical Consultativ-Diagnostic de la Institutul Muncii,  distribuirea biletelor de tratament, organizarea unor activități cultural-sportive și promovarea întru susținerea tinerilor ce activează în sistemul gaze.  În urma dialogului, președintele FSCRE și-a exprimat disponibilitatea de a participa mai des la aceste întâlniri comune.

Participanţii la seminar au precizat că acest seminar va spori capacitățile și cunoștințele sindicaliștilor, care vor contribui la o mai bună protecție a drepturilor și intereselor salariaților, membri de sindicat, totodată  s-au arătat interesați de tematicile abordate și au subliniat necesitatea continuării perfecţionării membrilor de sindicat din cadrul FSCRE.

Asemenea vizite în teritoriu sunt acţiuni prevăzute în agenda Federației  şi vin să consolideze relaţiile cu salariații, membrii de sindicat. În acest context s-a demonstrat încă o dată importanța desfășurării unor asemenea seminare, ce vor fi mereu actuale și binevenite.

La final, Natalia Tavaluc, Președintele Comitetului Sindical SRL “Orhei-gaz”   a mulțumit Federației pentru suținerea acordată în organizarea acestui seminar. În opinia Dneaiei, astfel de întîlniri permit membrilor de sindicat,  să afle mai multe informații despre activitatea și realizările  sindicalistilor din prima sursă.

Î