MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

O activitate care ne ajută să ne conjugăm eforturile zi de zi

Aproximativ 500 de salariaţi de la 17 întreprinderi s-au întrunit recent la tabăra de odihnă „Camping” din Vadul lui Vodă, în cadrul celei de-a XXV-a Spartachiade a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Indus­tria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE) și a XV-a Spartachiade a SA „Moldovagaz”.

      Într-o atmosferă amicală, salariaţii din ramură şi-au încercat puterile la minifotbal, volei (femei şi bărbaţi), tenis de masă, ştafe­ta olimpică, sărituri în lungime, şah, joc de dame, darts, tragerea odgonului, ridicarea greutăţilor.

„Spartachiada este un rezultat al dia­logului social eficient dintre sindicate şi angajatori. Evenimentul se desfăşoară, în mod tradiţional, în prima săptămână a lu­nii septembrie, în ajunul Zilei lucrătorului din sistemul gaze. Sportul ne face mai pu­ternici şi mai uniţi. E îmbucurător faptul că la spartachiadă participă mulţi tineri. Sun­tem mândri de faptul că la întreprinderile unde activați există condiții optime pentru practicarea sportului – unele întreprinderi dispun de terenuri sportive bine amenaja­te, altele arendează săli sportive. Ne dorim ca la spartachiadă să învingă prietenia, căci sportul este o activitate care ne ajută să ne conjugăm eforturile zi de zi”, a menţionat Margareta Strestian, preşedinta FSCRE, la inaugurarea spartachiadei.

      Liderul sindical a adăugat că, potrivit Re­gulamentului de desfăşurare a spartachia­dei, competiţii sportive au avut loc mai întâi în organizaţiile sindicale primare. Cei mai puternici au fost aleşi pentru a participa la spartachiada la nivel de ramură.

      Cu un mesaj prilejuit Zilei lucrătorului din sistemul gaze, care se sărbătoreşte anual în prima duminică a lunii septembrie, a venit Vasile Botnari, președintele Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz”. La eve­niment au participat şi conducătorii uni­tăţilor economice din cadrul întreprinderii respective.

      „Competițiile sportive au devenit deja o tradiție pentru sindicaliștii din toate ramuri­le și reprezintă un bun prilej de comunicare. Astfel de manifestări contribuie la dezvol­tarea relațiilor interumane și la promova­rea unui mod de viață sănătos”, a subliniat la inaugurarea competițiilor Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova.

     Totodată, Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, a transmis un mesaj de felicitare din partea lui Nicolae Juravschi, președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv, în­curajând participanții să continue practica­rea sportului pe parcursul întregii vieți.

      Un mesaj de salut a adus şi Victor Tal­maci, președintele Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”. Festivitatea de in­augurare a spartachiadei a culminat cu un dans sportiv, prezentat de un ansamblu de copii.

     Margareta Strestian a înmânat diplome de excelență pentru aportul în promovarea activităților sportive în cadrul parteneria­tului social conducătorilor entităților eco­nomice, președinților comitetelor sindicale din cadrul FSCRE, activiștilor sportivi care au participat la ediţiile anterioare ale spar­tachiadei.

     Un colegiu de arbitri, alcătuit din 16 per­soane, în frunte cu Veaceslav Prozorov, arbi­tru de categorie internaţională, a desemnat echipele învingătoare.

      La categoria „Cupa preşedintelui FSCRE”, locul I a revenit echipei de la SRL „Bălți-gaz”. Pe locul II s-au plasat sportivii de la SRL „Moldovatransgaz”, iar pe locul III – echipa de la SRL „Edineț-gaz”.

      La „Cupa preşedintelui SA „Moldovagaz”, câştigători au devenit sportivii de la SRL „Chişinău-gaz” (locul I), cei de la SA „Moldovagaz” (locul II) şi echipa de la SRL „Moldovatransgaz” (locul III).

      În premieră la spartachiadă, toate echi­pele participante au primit în dar „Cupa Pri­eteniei”. Totodată, echipele plasate pe pri­mele trei locuri au fost distinse cu diplome, cupe şi premii băneşti, oferite de FSCRE. Arbitrilor Veaceslav Prozorov, Nona Bonda­renco și Eugeniu Cucer li s-au înmânat di­plome de excelență și cupe sportive.

      În cadrul Spartachiadei FSCRE, al treilea an consecutiv a fost inaugurată o expozi­ţie-concurs de desen, la care au partici­pat copiii membrilor de sindicat din toate organizațiile sindicale primare. „Ce vreau să devin?” a fost genericul actualei ediţii a concursului.

 

Clasamentul final pe probe:

CUPA FSCRE                       

 Mini –fotbal :

locul I – echipa SA Moldovagaz

locul II – echipa SRL Chişinău-gaz

locul III – echipa SRL Moldovatransgaz

 

Volei bărbaţi:

locul I – echipa SRL Moldovatransgaz

locul II – echipa SRL Chişinău-gaz

locul III –  echipa SRL  Cahul-gaz

 

Volei femei:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa SRL Taraclia-gaz

locul III –  echipa SA Moldovagaz

 

Tenis de masă:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II –  echipa SRL Bălţi-gaz

locul III – echipa SRL Cahul-gaz

 

Ştafeta olimpică:

locul I – echipa SA Moldovagaz

locul II – echipa SRL Moldovatransgaz

locul III – echipa SRL  Ungheni-gaz

 

Sărituri în lungime:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa SRL  Taraclia-gaz

locul III – echipa SRL Bălţi-gaz

locul III – echipa SRL Ialoveni-gaz

 

 Joc de dame:

locul I – echipa SRL Bălţi-gaz

locul II – echipa SRL Cimișlia-gaz

locul III – echipa SA Moldovagaz

 

Şah:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa  SA Moldovagaz

locul III – echipa SRL Ștefan-Vodă-gaz

 

DISPUTA GENERALĂ

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa  SA Moldovagaz

locul III – echipa SRL Moldovatransgaz

 

 CUPA PREŞEDINTELUI  SA MOLDOVAGAZ

locul I – echipa  SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa SA Moldovagaz

locul III – echipa SRL Moldovatransgaz

 

Mini –fotbal :

locul I – echipa SA Moldovagaz

locul II – echipa SRL Chişinău-gaz

locul III – echipa SRL Moldovatransgaz

 

Volei bărbaţi:

locul I – echipa SRL Moldovatransgaz

locul II – echipa SRL Chişinău-gaz

locul III –  echipa SRL  Cahul-gaz

Volei femei:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa SRL Taraclia-gaz

locul III –  echipa SA Moldovagaz

 

Tenis de masă:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II –  echipa SRL Bălţi-gaz

locul III – echipa SRL Cahul-gaz

 

Ştafeta olimpică:

locul I – echipa SA Moldovagaz

locul II – echipa SRL Moldovatransgaz

locul III – echipa SRL  Ungheni-gaz

 

Sărituri în lungime:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa SRL  Taraclia-gaz

locul III – echipa SRL Bălţi-gaz

locul III – echipa SRL Ialoveni-gaz

 

 Joc de dame:

locul I – echipa SRL Bălţi-gaz

locul II – echipa SRL Cimișlia-gaz

locul III – echipa SA Moldovagaz

 

Şah:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa  SA Moldovagaz

locul III – echipa SRL Ștefan-Vodă-gaz

 

CUPA PREŞEDINTELUI  FSCRE

locul I – echipa SRL SRL  Bălți-gaz

locul II – echipa SRL Moldovatransgaz

locul III – echipa SRL Edineț-gaz

 

Tragerea odgonului:

locul I – echipa SRL SRL Orhei-gaz

locul II – echipa SRL  Edineț-gaz

locul III – echipa SA Moldovagaz

 

Darts:

locul I – echipa SRL Bălţi-gaz

locul II – echipa SRL  Moldovatransgaz

locul III – echipa SRL Chișinău-gaz

 

Ridicarea greutăţilor:

locul I – echipa SRL Bălţi-gaz

locul II – echipa SRL Moldovatransgaz

locul III – echipa SRL Cimișlia-gaz

 

SURSA:  vocea.md