MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicaliștii din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova continuă procesul de instrurie în teritoriu

În  data  de 12.10.2017,  Președintele  Federației Sindicatelor Lucrătorilor   din Industria  Chimică  și Resurse Energetice din Republica Moldova, doamna Margareta Strestian a efectuat o vizită de lucru  la  SRL “Ungheni-gaz”, pentru a se  informa despre condițiile de muncă în care activează salariații,   membri de sindicat  și  a studia mai detaliat problemele cu care se confruntă zi de zi membrii de sindicat. În cadrul acestei vizite, a fost organizat și un seminar informativ și instruire în teritoriu, la care au participat 40 de salariați, membri de sindicat din cadrul organizației sindicale primare  SRL “Ungheni gaz”.

Activitatea s-a desfășurat în incinta SRL “Ungheni-gaz”,  unde au participat 40 persoane, membri de sindicat din cadrul filialelor “Ungheni-gaz”, “Călărași-gaz”, “Nisporeni-gaz”.

Seminarul a avut drept scop: informarea membrilor de sindicat cu privire la modificările Codului Muncii.

Cu un mesaj de salut la ceremonia de deschidere a evenimentului, au venit Președintele  Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, dna Margareta Strestian și Domnul Sergiu Cațer, directorul SRL “Ungheni-gaz”.

Directorul SRL “Ungheni-gaz”, Sergiu Caţer a relatat pe parcurs că, spre deosebire de alte raioane, Ungheni a început să fie gazificat destul de târziu, în anul 2004, din motiv că unii președinți de raion nu prea îşi băteau capul ca şi unghenenii să fie în rând cu lumea. “Acum câţiva ani, întreprinderea avea credite în programul investițional de dezvoltare a rețelelor de gaze, astfel că existau și restanțe la salarii. Între timp, s-au întreprins mai multe acțiuni pentru a redresa situația – se implementează un plan de dezvoltare a întreprinderii, care are drept obiectiv de a reduce cheltuielile de la unitate, astfel încît în prezent salariile sunt achitate la timp, prevederile Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate și a Convenției colective la nivel de ramură se îndeplinesc sută la sută”, a specificat managerul SRL “Ungheni-gaz”.

4

Principala problemă cu care se confruntă administrația întreprinderii este finanțarea insuficientă a întreprinderii. “La tariful existent, este foarte greu să întreținem la nivelul cuvenit obiectele de gaze din zona de deservire. O altă problemă constă în faptul că salariații de la “Ungheni-gaz” au nevoie de condiții mai bune de muncă. Clădirea administrativă existentă nu mai corespunde cerințelor și normelor în vigoare.Angajații sunt nevoiți să-și desfășoare activitatea cîte 4-5 în birouri foarte mici. Totodată, întreprinderea duce lipsă și de specialiști. Dacă în Chișinău sau Bălți se pot găsi mai ușor experţi în sfera gaze, în raioane este mult mai dificil. Suntem la frontieră cu UE, astfel că mulţi tineri iau calea pribegiei. Un exemplu doar –   unul dintre foștii noștri angajați a plecat recent la muncă în Israel, după care a atras și alți salariați de la întreprindere. A fost greu să găsim alți specialiști. O bună parte a specialiștilor, care activează la moment la SRL “Ungheni-gaz”, are o vechime în muncă de cel puțin cinci ani. Totodată, fiecare al cincilea salariat este în etate. O altă problemă constă în faptul că aproximativ 10 la sută dintre consumatorii de gaze nu achită facturile cu regularitate, iar unii recurg și la furt de gaze, ceea ce ar putea aduce prejudicii  întreprinderii.  Pentru a preveni furturile de gaze, la întreprindere se implementează, déjà a doua lună, programul MMR, care le permite controlorilor să fotografieze datele de la contoarele de gaze. La agenții economici din raion, se efectuează vizite inopinate la agenții economici din raion”.

Preşedintele FSCRE, dna Margareta Strestian,  a menționat că, în ramura gazificare există cerințe specifice, reglementate de Legea privind obiectele industrial periculoase.  “Salariații de la întreprinderile din domeniul gaze sunt permanent instruiți, pentru că ei necesită o pregătire serioasă. Muncitorii sunt atestați o dată în an, în ceea ce privește normele de securitate în ramura gaze, iar specialiștii – o dată la trei ani. Comitetul sindical de la întreprindere trebuie să conclucreze cu adminstrația, astfel ca să prevadă în bugetul anual cheltuieli pentru instruirea salariaților, pentru că standardele existente la ora actuală  în sistem cer o nouă abordare”.

12

În calitate de formator, Ilona Josanu, lector universitar USM, magistru în drept, prezentă la activitate   a informat membrii de sindicat despre modificările aduse legislației privind modul de atragere a salariatului la răspundere disciplinară. Totodată, a comunicat despre,  încetarea raporturilor de muncă din inițiativa angajatorului. Garanțiile oferite membrilor de sindicat la încetarea relațiilor de muncă din inițiativa angajatorului.

Pe parcurusul activității, formatorul a desfășurat activități în grupuri, unde membrii de sindicat  au  avut posibilitatea să discute cu moderatorul, despre modificările operate la Codul muncii, precum și alte modificări ce urmează a fi adoptate și impactul lor asupra relațiilor de muncă. Participanţii la seminarul în cauză au adresat şi o serie de întrebări ce ţin de respectarea legislaţiei muncii, respectarea prevederilor Convenţiei colective la nivel de ramură şi a altor acte normative în vigoare, probleme cu care se confruntă activiștii  sindicali în realizarea funcţiei de bază a sindicatelor  de apărare a drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat, la care au primit și răspunsuri concrete.

15

În acest sens, dna Strestian, a prezentat o informație amplă despre activitățile și propunerile înaintate autorităților de către sindicate.

Cei prezenți au fost interesați de reforma sistemului de pensionare, modificarea legislației muncii și reforma sistemului de salarizare.

Tototdată, participanții au discutat despre integrarea tinerilor specialiști de la întreprinderile din sistemul de gaze și menținerea acestora, despre o serie de subiecte ce se referă la statutul tînărului specialist și rapoartele de muncă, drepturilșe și garanțiile de activitate ale tinerilor.

Participanții la instruire au fost foarte deschiși spre comunicare și s-au arătat interesați de  tematicile abordate și au subliniat necesitatea continuării perfecţionării cadrelor și activului sindical din cadrul FSCRE.

2

În concluzie, Ion Panța Președintele Comitetului Sindical SRL “Ungheni-gaz”   a caracterizat dialogul social de la întreprindere, drept  “o colaborare permanentă, care ne ajută să ajungem la un numitor comun, una bazată pe respect reciproc”. În același timp, Ion Panța a remarcat că, “actuala vizită a președintelui FSCRE este una memorabilă. Un președinte al federației de ramură vizitează întreprinderea pentru prima dată în ultimii zece ani. Sperăm la o conlucrare eficientă şi în continuare, astfel ca să sporim nivelul de cunoştinţe al salariaţilor şi să le îmbunătăţim condiţiile de muncă”, totdată, a mulțumit Federației pentru suținerea acordată în organizarea acestui seminar.