MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

A avut loc o nouă ședință a Biroului Executiv al FSCRE

Membrii Biroului Executiv  ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor  din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE)  s-au întrunit miercuri, 15 noiembrie,  în cadrul  unei ședințe ordinare, prezidată de președintele doamna Margareta Strestian.

 

La ordinea de zi au fost puse în discuție mai multe chestiuni ce se referă la activitatea Federației, cu privire la convocarea Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova  (FSCRE); la aprobarea componenței nominale a reprezentanților FSCRE în grupul de formare în cadrul proiectelor educaționale organizate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM)  în comun cu Institutul Muncii; la aprobarea listei unităților de producție, lucrărilor, profesiilor și funcțiilor încadrate în condiții speciale în temeiul cărora se acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiții avantajoase; la înaintarea candidaturilor FSCRE pentru includerea în componența comisiilor permanente la Confederația Generală a Sindicatelor (VKP). Membrii Biroului Executiv au examinat totalurile organizării odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2017. Doamna Președinte a menționat, că în perioada de vară a anului 2017, au beneficiat de bilete de odihnă în tabere 163 de copii ai salariaților membri de sindicat din ramură, surse alocate din bugetul de stat și 97 de copii, surse alocate din bugetul FSCRE. Toate cererile parvenite din organizațiile sindicale membre au fost satisfăcute.

În cadrul  aceiași ședințe  membrii Biroului Executiv au luat cunoștință, cu Legea  Nr.188, pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova;  Legea  Nr.166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă,  modificările  și  completările    Legii  securităţii şi sănătăţii în muncă    nr. 186/2008,   conform  prevederilor    Legii  nr. 185  din  21 septembrie 2017   cu  privire la  modificarea și completarea unor acte legislative, ce a fost publicată în Monitorul Oficial    în ediția    din  27 octombrie 2017.

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din  Republica Moldova,  organizează periodic seminare de instruire a membrilor de sindicat  în teritoriu ce au drept scop, familiarizarea acestora cu ultimile completări și modificări la  Codul Muncii al Republicii Moldova și pune accent în special pe  consultări  cu membrii de sindicat, cu teme   de importanță majoră  în activitatea sindicatelor.