MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Modificările la Codul Contravențional menite să descurajeze angajarea informală a salariaților

După ce la 27 octombrie, curent, au intrat în vigoare modificările operate în Codul Contravențional al Republicii Moldova, vor fi sancționați nu doar angajatorii, care beneficiază de prestarea muncii informale, ci și salariații, adică persoanele, care prestează munca informală.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, ne explică că, potrivit noilor prevederi ale art. 55 din Codul Contravenţional al Republicii Moldova, prestarea muncii de către o persoană, fără a avea încheiat un contract individual de muncă în formă scrisă, se consideră încălcare a legislaţiei muncii. Astfel, în temeiul acestui articol, avertizează dumnealui, persoanele, identificate că muncesc fără un contract individual de muncă în formă scrisă, vor fi sancţionate cu amendă de la 3500 de lei până la 6000 de lei.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova consideră că amendamentele operate recent în Codul Contravențional al RM au menirea să descurajeze lucrătorii de a presta o muncă fără încheierea unui contract individual de muncă. CNSM apreciază respectivele modificări drept o expresie a responsabilizării ambelor părți ale raporturilor de muncă, lucrător și patron, pentru încălcarea legislației muncii.

Deși aceste modificări n-au fost propuse de sindicate, CNSM le consideră ca măsuri consistente de durată și necesare în contextul în care, în prezent, o bună parte din lucrătorii de pe piața muncii a țării nu respectă condițiile legale de angajare. Drept urmare, respectiva categorie de persoane sunt afectate din perspectiva reținerii neîntemeiate din salariu, lipsirii de beneficii și garanții, atragerii la muncă suplimentară în zilele de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, atingerii vârstei de pensionare prin neachitarea contribuțiilor de asigurări sociale și medicale, îmbolnăvirii, sau mai grav, a implicării în accidente de muncă.

CNSM își exprimă speranța că aceste sancțiuni își vor atinge scopul urmărit de Parlamentul Republicii Moldova: diminuarea maxim posibilă a dimensiunii muncii informale în economia țării.