MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

(VIDEO) Angajații din sistemul de gaze au o nouă Convenție colectivă pentru anii 2018-2021

Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE), Margareta Strestian, și Președintele Consiliului de administrare al S.A. ”Moldovagaz”, Vasile Botnari, au semnat luni, 11 decembrie, o nouă Convenție colectivă (nivel ramural) pentru anii 2018-2021.

       În Convenție au fost incluse un șir de facilitați de ordin social-economic pentru salariați, membri de sindicat, ce se referă la încheierea, modificarea și desfacerea contractelor colective de muncă, formarea profesională, timpul de muncă și timpul de odihnă, organizarea muncii și salarizarea, securitatea și sănătatea în muncă, protecția tinerilor.

     „Faptul că la acest final de an am reușit să semnăm o nouă Convenție colectivă este un succes pentru sindicatul de ramură. Este o Convenție colectivă bine structurată, conține numeroase beneficii pentru salariați, și va servi ca bază în procesul de elaborare a contractelor colective de muncă în anul 2018”, a subliniat Margareta Strestian, președintele FSCRE.

 

       Conform prevederilor Convenţiei, fiecare salariat are dreptul la un salariu care cuprinde salariul tarifar de bază, coeficientul de complexitate, adaosurile şi sporurile la salariu de bază, premiile şi alte plăţi suplimentare. Salariul tarifar pentru prima categorie se stabileşte anual prin negocieri colective la nivel de ramură. Sporurile salariale se acordă pentru munca prestată în condiţii nocive, pentru munca prestată peste program, pentru cumularea de profesii, pentru munca prestată în zilele de repaos, sunt oferite sporuri speciale ce țin de munca neîntreruptă în ramura de gaze.

      Angajatorul este în drept să asigure sau să restituie transportul tur-retur și cheltuielile pentru hrana salariaților care activează în condiții speciale de muncă: munca în schimbul de noapte, în tură continuă, ore suplimentare pe timp de noapte. Salariații care activează în condiții nocive beneficiază de concediu suplimentar. Totodată, din motive familiale, salariatul are dreptul la concediu suplimentar plătit. La concediul anual fiecărui salariat i se acordă un ajutor material pentru întremarea sănătății.

      Convenția conține mai multe prevederi ce se referă la protecția tinerilor, dar şi pentru tații copiilor nou născuți. Astfel, angajatorul, în colaborare cu organizaţiile sindicale, sunt în drept de a promova tinerii salariaţi prin includerea în contractele colective a unui capitol special pentru tineri, facilitarea activităţii tinerilor în întreprinderi, crearea condiţiilor pentru formare şi creştere profesională. Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la două tipuri de concedii paternale: cu o durată de 3 zile calendaristice şi de 14 zile calendaristice, beneficiind de o indemnizație.

     Convenția acordă atenție sporită și chestiunilor ce țin de securitatea şi sănătatea în muncă. În acest sens, întreprinderile vor aloca anual resurse pentru ameliorarea condițiilor de muncă, vor efectua evaluarea riscurilor, vor organiza din mijloacele proprii instruirea în domeniul securității muncii.

       Convenția a fost încheiată conform prevederilor Codului Muncii al RM, Legii Sindicatelor, Convenției OIM nr. 98/1949. Textul integral al Convenției va fi expus în timpul apropiat pe pagina web a FSCRE.