MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

CNSM a declarat anul 2018, anul contractelor colective de muncă

Comitetul Confederal al CNSM a adoptat astăzi, 21 decembrie, o hotărâre prin care a declarat anul 2018, anul contractelor colective de muncă. Prin această decizie se urmărește creșterea rolului contractului colectiv de muncă ca instrument de bază de sporire a nivelului de protecție al drepturilor și intereselor social-economice și de muncă ale salariaților, membri de sindicat.

În acest context, a fost aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea campaniei ”Contractul colectiv de muncă – garanția drepturilor tale”, care este axat pe trei obiective generale: sporirea rolului contractelor colective de muncă în asigurarea drepturilor și garanțiilor salariaților, membri de sindicat; consolidarea capacităților de monitorizare și evaluare a aplicării contractului colectiv de muncă; dezvoltarea imaginii și creșterea rolului Centrelor Sindicale Național-Ramurale în negocierea contractelor colective de muncă.

Prin realizarea acestui Plan se țintește perfecționarea cadrului legal în ce privește reglementarea negocierii și încheierii contractelor colective de muncă, evaluarea situației vizând negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, promovarea importanței, rolului acestora, consolidarea capacităților funcționarilor sindicali în procesul de negociere a contractelor colective de muncă.

La fel, în procesul de realizare a Planului respectiv se va miza pe acordarea suportului metodic și practic privind negocierea contractelor colective de muncă, amplificarea procesului de participare a sindicatelor în ce privește activitățile de monitorizare și de evaluare a aplicării contractelor colective de muncă, pe extinderea implicării Centrelor Sindicale Național-Ramurale în activitățile de promovare a campaniei respective.

SURSA: http://sindicate.md/cnsm-a-declarat-anul-2018-anul-contractelor-colective-de-munca/