MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicaliștii din industria chimică și resurse energetice au dat start campaniei „Contractul Colectiv de Muncă – garanția drepturilor tale” la nivel ramural

În contextul declarării de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a “Anului Contractului Colectiv de Muncă”, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE) a lansat campania cu genericul „Contractul Colectiv de Muncă – garanția drepturilor tale”.

Scopul campaniei este de a promova rolul și importanța Contractului Colectiv de Muncă în relațiile angajat-angajator și de a contribui la respectarea și implementarea prevederilor acestui tip de contract în cadrul întreprinderilor din ramură.

Referindu-se la aspectele ce se referă la elaborarea, negocierea și realizarea Contractului Colectiv de muncă, Margareta Strestian, președintele FSCRE, a menționat că acest document urmărește crearea unor condiții de muncă mai favorabile, prin acordarea de înlesniri și avantaje pentru membrii de sindicat.

În cadrul activității de lansare a campaniei, sindicaliștii au discutat care sunt beneficiile contractului colectiv de muncă, cum trebuie să fie organizat procesul de negocieri, ce prevederi trebuie să conțină contractul, particularitățile contractului colectiv de muncă în raport cu alte documente ce reglementează relațiile de muncă, pașii ce urmează a fi întreprinși pentru o mai bună protecție a drepturilor și intereselor salariaților, membri de sindicat.

Menționăm că la 11 decembrie 2017, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice, Margareta Strestian, și președintele Consiliului de administrare al S.A. ”Moldovagaz”, Vasile Botnari, au semnat Convenția colectivă (nivel ramural) pentru anii 2018-2021. În Convenție au fost incluse un șir de facilitați de ordin social-economic pentru salariați, membri de sindicat, ce se referă la încheierea, modificarea și desfacerea contractelor colective de muncă, formarea profesională, protecția tinerilor, timpul de muncă și timpul de odihnă, organizarea muncii și salarizarea, securitatea și sănătatea în muncă.