MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Au învățat cum să acorde ajutor în cazul unor accidente la locul de muncă

Aspecte de prevenire a accidentelor de muncă în sfera gaze au fost abordate recent, la un seminar, la care au participat peste 40 de salariați, membri de sindicat, din cadrul SRL „Cimișlia-gaz”. Instruirea a fost organizată de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) ți s-a desfășurat la sediul întreprinderii amintite.

      Președintele FSCRE, doamna Margareta Strestian, a menționat, la începutul seminarului, că activitatea a fost organizată în teritoriu la solicitarea mai multor salariați din cadrul SRL „Cimișlia-gaz”. Instruirea are drept obiectiv de a sensibiliza salariații referitor la nivelul de răspundere în caz de nerespectare a actelor normative privind securitatea și sănătatea în muncă. Ca urmare a seminarului, persoane cu funcții de răspundere din cadrul întreprinderii vor participa la elaborarea instrucțiunilor pentru aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă și vor putea desfășura activități de formare în domeniul securității și sănătății în muncă.

      Liderul sindical a informat participanții la seminar că, potrivit prevederilor Legii securității și sănătății în muncă, orice angajat este în drept să aibă un post de lucru corespunzător actelor normative în domeniu, să obțină de la angajator informații veridice despre condițiile de muncă, despre existența riscului profesional, precum și despre măsurile de protecție împotriva influenței factorilor de risc profesional.

9

      Salariatul are dreptul să refuze efectuarea unor lucrări, în cazul apariției unui pericol pentru viața ori sănătatea sa, pînă la înlăturarea acestuia. El trebuie să fie asigurat, de către angajator, cu echipament individual de protecție, să fie instruit și să beneficieze de reciclare profesională în domeniu pe cheltuiala angajatorului; să se adreseze acestuia, sindicatelor, autorităților administrației publice centrale și locale, instanțelor judecătorești, pentru soluționarea problemelor privind securitatea și sănătatea în muncă.

Sancțiuni drastice pentru încălcările ce duc la accidente

      Orice salariat are dreptul să participe la examinarea problemelor legate de asigurarea unor condiții de muncă nepericuloase la postul său de lucru, la cercetarea accidentului de muncă sau a bolii profesionale pe care a contractat-o, să fie supus unui examen medical extraordinar, potrivit recomandărilor medicale, cu menținerea postului de muncă și a salariului mediu pe durata efectuării acestui examen.

      Margareta Strestian a evidențiat faptul că lucrul în fîntîni se efectuează de cel puțin trei persoane, iar în cazul unor astfel de lucrări se cere folosirea centurilor de siguranță și măștilor antigaz.

21

      Formatorul sindical Vasile Siloci, inspector pentru zona sud din cadrul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a menționat că, potrivit prevederilor Codului penal, încălcarea de către o persoană cu funcție de răspundere a tehnicii securității, a igienei industriale sau a altor reguli de protecție a muncii, dacă această încălcare a provocat accidente cu oameni sau alte urmări grave, se pedepsește cu amendă de la 200 la 500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 200 de ore sau cu închisoare de pînă la doi ani. Aceeași acțiune care a provocat din imprudență decesul unei persoane se pedepsește cu închisoare de la doi la șase ani, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la trei ani.

      Totodată, formatorul sindical a accentuat că, în conformitate cu prevederile Codului contravențional, încălcarea legislației muncii, a legislației cu privire la securitatea ți igiena muncii, se sancționează cu amendă de la 100 la 140 de unități convenționale (u.c.), aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 350 u.c., aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 350 la 450 u.c., aplicată persoanei juridice.

      Legea securității și sănătății în muncă prevede că lucrătorului căruia i s-a stabilit gradul de reducere a capacității muncă ca urmare a unui accident i se achită, de către unitatea care poartă vina pentru accident, o indemnizație unică, luîndu-se ca bază salariul mediu lunar pe țară, pentru fiecare procent de pierdere a capacității de muncă, dar nu mai puțin de un salariu anual al accidentatului.

      Participanții la seminar au învățat nu doar teorie, ei au fost implicați și în exerciții de acordare a primului ajutor medical în caz de accidente de muncă.

1710