MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Mesaj juridic 2/2018

Cu privire la unele aspecte juridice și recomandări in vederea apărării de către sindicate a drepturilor și intereselor salariaților la desfacerea contractului individual de muncă (concediere) pentru rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă (art. 86, alin. (l) lit. a) din Codul muncii)

Mesaj juridic nr. 2-2018 din 28.05.2018