MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Tinerii sindicaliști marchează Ziua internațională a tineretului

Membrii Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova  a desfășurat astăzi, în mod expres, o ședință privind acțiunile ce vor întreprinde aceștia pentru a marca Ziua internațională a tineretului, care este marcată în fiece an la 12 august.

Prezent la această activitate, Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), s-a expus privind măsurile întreprinse de către sindicate și realizările obținute în vederea protejării drepturilor și intereselor social-economice, profesionale și de muncă ale tinerilor, în conformitate cu legislația internațională și națională. Îndeosebi, dumnealui s-a referit la eforturile, negocierile purtate cu partenerii sociali privind realizarea unui parteneriat continuu și durabil intern și extern inclusiv pe segmentul de tineret, promovarea valorilor europene democratice în rîndul tinerilor și alinierea la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

De asemenea, dumnealui s-a referit în detaliu privind obiectivele strategice pentru tinerii sindicaliști prevăzute în Strategia CNSM pentru anii 2017-2022. În afară de aceasta, CNSM își propune să coopereze și în continuare cu partenerii sociali, cu instituțiile publice și societatea civilă pentru a soluționa în mod real problemele cu care se confruntă tinerii, să înainteze tinerii în comisiile tripartite și grupuri de lucru pentru implicarea acestora la elaborarea și realizarea strategiilor, programelor de dezvoltare economică.

Elena Stoica, președintele Comisiei de Tineret a CNSM, a venit cu un apel către colegii ei tineri, îndemnîndu-i să fie mai inovativi, să dea dovadă de activism civic și implicare mai intensă în activitățile sindicale de la nivel ramural și de a contribui plenar la rezolvarea problemelor tinerilor în comunitatea în care muncesc. Deoarece, anume tinerii au puterea și voința să producă schimbări calitative și pozitive sub aspect social-economic.

Ulterior ședinței organizatorice, tinerii s-au implicat în dezbateri în cadrul unui panel de discuții privind principalele probleme și soluții viabile pe sectorul de tineret din Republica Moldova. În viziunea majorității celor prezenți la eveniment, migrația, insuficiența locurilor de muncă decentă, discriminarea tinerilor la angajare, condițiile inadecvate privind securitatea și sănătatea în muncă ar fi unele din problemele identificate de aceștia pe piața muncii care afectează tinerii din țara noastră.

De asemenea, tinerii au elaborat proiectul unei scrisori privind modificarea și îmbunătățirea condițiilor Programului ”Prima Casă”, ce urmează a fi înaintat Ministerului Finanțelor.

O altă acțiune prevăzută, în care membrii Comisiei s-au expus tranșant, a fost susținerea Declarației Comitetului de Tineret din cadrul Consiliului Regional Pan-European cu ocazia Zilei internaționale a tineretului.

SURSA: (http://sindicate.md/tinerii-sindicalisti-marcheaza-ziua-internationala-a-tineretului/)