MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Mesaj juridic 4/2018

Codul administrativ aI Republicii Moldova adoptat la 19 iulie 2018 (Codul), care va intra in vigoare la 1 aprilie 2019 are drept obiectiv reglementarea procedurii de emitere a actelor administrative de autoritățile publice, examinării petițiilor adresate de cetățeni, regimului juridic al competenței autorităților publice, modului de funcționare a instituțiilor qi autorităților administrației publice și altor elemente importante ce țin de procesul administrativ.

Mesaj juridic nr. 4-2018 din 20.09.2018