MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Liderii sindicali, familiarizați cu particularitățile sistemului de protecție socială

În data de 14 decembrie curent, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a organizat un seminar pentru liderii sindicali din cadrul Federației cu tema: “Modificările curente și tendințele de dezvoltare a Legislației muncii”.

        În cadrul evenimentului, președinții organizațiilor sindicale primare din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE) au fost informați despre modificările curente și tendințele de dezvoltare a legislației muncii, totodată au fost familiarizați, cu particularitățile sistemului de protecție socială din Republica Moldova, formula de calculare a pensiilor, modul de organizare a procesului de scanare a carnetelor de muncă.

         Președintele FSCRE, Margareta Strestian, a venit cu un mesaj de salut și   a menționat că, această activitate de instruire, este ultima din acest an, organizată în conformitate cu planul de activitate al Federației. Deoarece, președinții organizațiilor sindicale primare și-au arătat interesul față de ultimele modificări operate la legislația muncii și impactul acestora pentru a le aplica ulterior în activitatea profesională la unitățile unde activează, pe viitor se va pune accent pe analiza ultimilor modificări operate la legislația muncii și impactul acestora. În cadrul acestor  seminare ne străduim să abordăm cele mai necesare tematici participanțiților, ca ulterior, “acestea să fie implementate în activitatea acestora”, noi suntem interesați ca această informație să ajungă cât mai rapid la salariați, membrii de sindicat, a conchis doamna președinte.

      În cadrul seminarului, Ana Moldovanu, în calitate de formator al seminarului, consultant superior în Departamentul protecție social-economică al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, i-a informat pe participanții la seminar despre reforma  sistemului de pensii in Republica Moldova modul cum aceasta se desfășoară; rolul și implicarea partenerilor sociali în acest proces; cum se formează bugetele de stat; cum sunt direcționați și gestionați banii alocați în bugetul asigurărilor sociale de stat; formele de prestații sociale; raporturile dintre patroni și salariați.

2 4 5

          În a doua parte a seminarului, liderii sin­dicali au fost instruiți de Ilona Josanu, lector universitar USM, magistru în drept, despre modificările curente și tendințele de dezvoltare a legislației muncii. Lectorul universitar a prezentat modificările aduse legislației muncii și ajustările necesare, modificările și completările Codului Muncii al Republicii Moldova în anul curent și impactul acestora asupra salariaților, membri de sindicat și a adus exemple practice în acest sens, transformând seminarul într-un dialog constructiv. 

     Evaluând activitatea, participanții au apreciat  pozitiv organizarea,  exprimându-și mulțumirea pentru oportunitatea de a participa la astfel de activitate.  Drept rezultat, liderii sindicali au menționat  că doar prin conlucrarea şi conjugarea eforturilor comune  pot fi realizate obiectivele principale stabilite. De asemenea, a fost salutată propunerea de a organiza asemenea evenimente de către Federație, care îşi propune să ofere continuitate realizării priorităţilor comune şi explorarea noilor oportunităţi pentru membrii de sindicat.

      Notă: Menționăm că începând cu 1 ianuarie 2017, în Republica Moldova a fost lansată reforma sistemului de pensii, care prevede unificarea treptată a vârstei de pensionare și a stagiului de cotizare pentru bărbați și femei, care vor constitui 63, și, respectiv, 34 de ani. Precizăm că tot la 14 decembrie, în discursul Prim-ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip, privind implementarea Programului de activitate al Guvernului pentru perioada 2016-2018, s-a menționat că după ce fost introdusă o nouă formulă de calcul al pensiilor, persoanele care au ieșit la pensie în baza acestei formule au o pensie cu o treime mai mare decât ar fi avut în baza vechiului sistem. Potrivit autorităților, pentru prima dată, pensia medie a depășit minimul de existență pentru pensionari.