MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Protecția social-economică a salariaților, reieșind din modificările în legislație

Federaţia Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chi­mică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a organizat, în data de 20.12.2018,  un semi­nar de informare şi instruire a  membrilor de sindicat   cu genericul “Protecția social-economică a salariaților, reieșind din modificările în legislație”   la care au participat  membri de sindicat, salariați  ai  SRL  “Chișinău-gaz”.

      Evenimentul menționat s-a desfășurat în incinta SRL “Chișinău-gaz” întrunind 27 de salariați, membri ai comitetului sindical, membri de sindicat  din cadrul organizației sindicale primare.

      Seminarulul a fost deschis cu un cuvânt de salut, de către Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, Margareta Strestian.

      Cu un mesaj de salut prezenți  la deschiderea seminarului au venit  domnul Ruslan Garbalî, director SRL “Chișinău-gaz”  și domnul Vitalie Bordeniuc, președintele comitetului sindical  SRL “Chișinău-gaz”

      Discuţiile din cadrul seminarului s-au axat pe o serie de subiecte ce ţin de: prestaţiile în sis­temul public de asigurări sociale în Republica Moldova unde participanții au fost informați despre reglementările în vigoare privind protecția-socială a membrilor de sindicat  și acțiunile întreprinse de sindicate în acest sens.

4 a5

      În cadrul seminarului, în calitate de formator a luat cuvântul doamna  Liuba Rotaru, Șef CTAS Centru, Președintele Comisiei de Femei din cadrul CNSM, care a informat participanții la seminar  despre unele aspecte ale Bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018 și despre condițiile de stabilire,  modul de calcul și plată a îndemnizațiilor; reforma sistemului de pensii; Legea bugetului de asigurări sociale (nr.489);  Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire,  modul de calcul și de plată a îndemnizației paternale.

      Participanții au apreciat pozitiv organizarea seminarelor  în teritoriu și și-au exprimat mulțumirea pentru oportunitatea de a participa la astfel de seminar. La finele activității, doamna Natalia Brașoveanu, șef secție management,  suport juridic  din cadrul SRL “Chișinău-gaz”, a mulțumit Federației pentru suținerea acordată în organizarea acestui seminar și a menționat faptul că, acest seminar a prezentat un suport instructiv important pentru membrii de sindicat SRL „Chișinău-gaz”.