MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Organizing sindical. Metode și tehnici de realizare.

În perioada 27- 28  februarie curent, reprezentanții Federației Sindicatelor  Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, doamna Margareta Strestian – Președintele FSCRE, Alina Babii, Daniel Serjentu, Elena Lupacescu și  Arcadi Condorachi angajați  SRL  “Bălți-gaz” au participat la un seminar de instruire cu genericul ”Organizing sindical. Metode și tehnici de realizare”,  organizat de experții din cadrul Industriall Global Union (IGU).  Activitatea s-a desfășurat în incinta Institutului Muncii,   unde au participat lideri și activiști sindicali din  cadrul centrelor sindicale național-ramurale  din  Republica Moldova și Ucraina, membre ale organizației internaționale, Industrial Global Union.

       Lucrările seminarului au avut drept obiectiv facilitarea schimbului de experiență în domeniul practicilor ce se referă la oganizingul sindical, recrutarea membrilor și motivarea apartenenței la sindicat. 

           Eduard Vohmin, formatorul seminarului, reprezentantul IGU, a menționat că prin această activitate sindicaliștii din Moldova se pot informa despre o serie de practici ale organizingului aplicate în Republica Moldova și Ukraina. Dumnealui a informat participanții despre instrumentele de bază ale organizingului intern și despre necesitatea campaniilor de organizing sindical.  În cele două zile de activitate, sindicaliștii fiind interesați de această temă au fost activi, sau implicat în discuţii, simulări de situaţii, muncă în grup şi individual. Aceștea  sau arătat  foarte  mulţumiţi de experienţa formatorului.

12

      Reprezentantul regional al Industriall Global Union, Vadim Borisov a specificat    că  ”organizațiile sindicale pot fi consolidate în primul rînd, prin mobilizarea membrilor acestora, ca ei să conștientizeze fapul că sindicatele sunt în măsură să  le apere drepturile și interesele. De asemenea, liderii sindicali trebuie să fie   cât mai receptivi față de doleanțele lucrătorilor, să se implice mai activ în procesul de soluționare a problemelor angajaților, membri de sindicat”.
      Vadim Borisov, avut o întrevedere cu președintele  Federației  Sindicatelor  Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, Margareta Strestian,  în cadrul căreia au discutat despre  consolidarea dialogului social și organizarea sindicatelor în extinderea inițiativelor menite să implice un număr mai mare de lucrători, membri de sindicat.

      Federația Globală IndustriALL este o organizație internațională care apără și promovează interesele salariaților din peste 140 de state,   cu un efectiv de aproximativ 50 milioane de membri.
   Federația  Sindicatelor  Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova  (FSCRE),  este organizație membră a Union Global Industriall.