MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Seminar în domeniul evidenței contabile organizat de FSCRE

În data de 20 martie curent, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a organizat în incinta Institutului Muncii un seminar pentru persoanele responsabile de evidența contabilă din organizațiile sindicale primare cu tema “Recomandări privind evidența contabilă și modul de pregătire a rapoartelor în cadrul organizațiilor sindicale”, la care au participat 20  de trezorieri din organizațiile sindicale membre

       Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, Margareta Strestian, a salutat participanții la seminar și  a menționat că la această activitate, participă contabili din cadrul organizațiilor sindicale primare care duc evidența economică-financiară a întreprinderilor din ramură. “Discutăm subiecte ce țin de evidența contabilă, alcătuirea devizului de venituri și cheltuieli, rapoartele financiare care sunt necesare să le prezinte contabilii”, a menționat liderul sindical.

78

        În cadrul activității, Valentina Lungu, contabil-șef al Federației, a vorbit despre obiectivele seminarului. Aceste obiective au fost realizate prin efectuarea unui ciclu contabil complet, printru-un studiu de caz, completând Cartea mare, rezultatele căreia au fost reflectate în Situațiile financiare. În baza acestor situații și a cărții mari a fost completată Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale ONG17. Totodată, în cadrul seminarului, cursanții au venit cu propunerea ca să fie elaborat un soft, pentru evidența contabilă a comitetelor sindicale.

       În opinia participanților, programul seminarului, ce a inclus diferite activități, a fost foarte interesant, util și binevenit, iar la etapa de evaluare cursanții s-au expus foarte pozitiv, în special și-au exprimat doleanța de a mai participa la seminare cu tematici de așa fel.