MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Conferința festivă dedicată celor 100 de ani de la fondarea OIM

Marți, 16 aprilie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), cu susținerea Organizației Internaționale a Muncii (OIM), au organizat conferința festivă dedicată Centenarului OIM „Viitorul Muncii” cu genericul „Dezvoltarea justiției sociale, promovarea muncii decente”. La eveniment au participat parteneri sociali de la diverse structuri guvernamentale și patronate, reprezentanți ai OIM din Geneva, Budapesta, Estonia, Republica Moldova. De asemenea, au participat sindicaliști din România, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Estonia, Lituania, Ucraina, Federația Rusă, Kârgâzstan și Serbia.

       Potrivit lui Oleg Budza, președintele CNSM, evenimentul dat este relevant pentru toți cei care pledează pentru o muncă decentă și justiție socială. “Susținem importanța investiției în oameni și în fortificarea instituțiile de muncă pentru a asigura o muncă decentă. Considerăm necesar aprobarea Garanției Universale de Muncă, care se aplică tuturor lucrătorilor, indiferent de statutul lor de muncă, și atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă de către Republica Moldova. Ocuparea completă, durabilă și decentă, trebuie să reprezinte un obiectiv central de politici la nivel național”, a accentuat președintele CNSM.

       Prezent la activitate, Boris Gîlcă, Secretarul general de stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a prezentat celor prezenți un mesaj de felicitare adresat de către Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova, în care se menționează rolul și aportul OIM la dezvoltarea valorilor unei munci decente pentru toți. „Republica Moldova se confruntă cu provocări complexe ce se referă la situația demografică, nivelul de trai al populației și condițiile de muncă, migrația forței de muncă. Pentru a le depăși, sunt necesare eforturi din partea tuturor partenerilor sociali. Mizăm în continuare pe sprijinul OIM de a implementa în țara noastră proiecte și inițiative care să contribuie la ameliorarea situației”, a specificat oficialul guvernamental.

       În context, Leonid Cerescu, președintele Confederației Naționale a Patronatului, a menționat că celebrarea Centenarului OIM este un eveniment important pentru Republica Moldova, deoarece este un motiv de a efectua un bilanț al celor realizate și a trasa planurile de viitor. “Mai bine de 20 de ani avem o colaborare strânsă cu OIM și avem rezultate notabile – formarea structurii tripartite în Republica Moldova, dezvoltarea dialogului social, implementarea Programului de Țară privind Muncă Decentă. Cu toate acestea, mai avem încă multe de făcut pentru a avea o muncă decentă, iar pentru aceasta este necesar să implementăm reforme, să venim cu abordări noi legate de viitorul relațiilor de muncă și să sporim securitatea socială a populației”, consideră Leonid Cerescu.

        Magnus Berge, specialist principal al OIM pentru activitățile lucrătorilor, oficiul din Budapesta, a comunicat despre inițiativa OIM “Viitorul Muncii”. Aceasta stabilește o agendă centrată pe om, pentru un viitor de muncă decent. Reprezentantul OIM a comunicat că inițiativa respectivă specifică faptul că accelerarea schimbărilor tehnologice și climatice amenință exacerbarea provocărilor globale pe care le trăiesc zilnic sute de milioane de oameni pe tot globul. El a mai menționat că un rol aparte în aceste procese revine digitalizării, proces care are un potențial enorm în ceea ce privește remodelarea relațiilor de muncă la nivel global.

       În cadrul conferinței festive, participanții au mai discutat despre securitatea socială din țara noastră. După cum au menționat cei prezenți, în ultimii ani în Republica Moldova au fost inițiate reforme importante în această direcție – reforma sistemului de asigurări sociale, modificări ale cadrului legal ce se referă la asigurarea diferitor riscuri sociale. Mișcarea sindicală a fost implicată în elaborarea și urmărirea implementării reformelor date și a expus mai multe propuneri în acest sens. Însă aceste reforme și modificări în legislație au avut atât impact pozitiv, cât și unele efecte negative. O recomandare promovată de sindicate de mai mulți ani, este racordarea cadrului legal național la actele de drept internațional. Este de menționat că Republica Moldova a aderat la OIM în anul 1995 și a ratificat până în prezent 42 de Convenții ale OIM, însă ultima Convenție a fost ratificată tocmai în anul 2011.

       Menționăm că Organizația Internațională a Muncii este o instituție specializată a Organizației Națiunilor Unite cu competență generală în materie de muncă și securitate socială. OIM este singura instituție internațională ce funcționează pe principiul tripartismului, programele sale fiind formulate de reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, la egal cu cei guvernamentali. OIM are ca scop promovarea la nivel internațional a justiției sociale și a drepturilor persoanelor care muncesc.

127

SURSA:(http://sindicate.md/conferinta-festiva-dedicata-celor-100-de-ani-de-la-fondarea-oim/)