MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Consolidarea parteneriatului social pentru o lume a muncii în schimbare

Partenerii sociali din Republica Moldova – Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), și oficiul Organizației Internaționale a Muncii (OIM) din Chișinău, au organizat astăzi, 16 mai, Conferința internațională cu genericul “Parteneriate pentru o lume a muncii în schimbare”.

       Evenimentul dat a fost organizat în contextul marcării în acest an la nivel internațional a Centenarului OIM „Viitorul Muncii”, pentru a prezenta realizările comune ale OIM și partenerilor sociali în sfera muncii, dar și provocările, cu identificarea soluțiilor care ar contribui la asigurarea competitivității și calității forței de muncă, securității și sănătății la locul de muncă, precum și consolidarea dialogului social în Republica Moldova.

       În cadrul mai multor paneluri de discuții, participanții, parteneri sociali, reprezentanți ai mediului de afaceri și sectorului asociativ din țară, experți internaționali în domeniul muncii, au abordat subiecte precum: calitatea forței de muncă; politicile publice privind dezvoltarea capitalului uman; implicarea mediului de afaceri în procesul de formare a forței de muncă; adaptarea sistemului educațional național la transformările de pe piața muncii.

       “Sunt 24 de ani de când Republica Moldova a aderat la Organizația Internațională a Muncii. În toți acești ani, am avut parte de un suport considerabil în dezvoltarea domeniului forței de muncă din țara noastră, prin crearea de locuri de muncă decente, sigure și asigurarea unui dialog eficient între angajator și angajați”, a declarat Silvia Radu, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

       La rândul său, Markus Pilgrim, directorul oficiului subregional al OIM, a spus că Republica Moldova este o țară prioritară pentru OIM în materie de suport tehnic, iar în cadrul Programului de Țară pentru Munca Decentă (pentru anii 2016-2020), Organizația oferă asistență în promovarea ocupării și dezvoltării întreprinderilor, dialogului social și asigurarea condițiilor de muncă mai bune.

        Oleg Budza, președintele CNSM, a menționat că evenimentul dat este relevant nu numai pentru partenerii sociali, dar și pentru multe alte instituții importante ale Statului, care pledează pentru o muncă decentă și o justiție socială. “Rolul OIM în formarea statului de drept a fost și este imens. Republica Moldova n-ar fi putut să adopte acel cadru legal în domeniul muncii pe care îl are astăzi, nefiind membru al acestei Organizații. O importantă realizare constă în aportul adus de OIM la promovarea dialogului social în Republica Moldova prin încheierea Programului de Țară pentru Munca Decentă”, a comunicat liderul sindical.

       Președintele CNSM a atras atenția celor prezenți asupra faptului că, la noi în țară, în anul 2018, potrivit datelor statistice 28 de muncitori și-au pierdut viața la locul de muncă, iar 12 familii au rămas fără întreținător. “Reieșind din această situație, reiterăm poziția CNSM, că cea mai eficientă cale de a aduce o schimbare pe segmentul respectării legislației muncii, este revenirea la cadrul legal național de până în anul 2012, în care Inspectoratul de Stat al Muncii putea acționa conform standardelor internaționale ratificate.”, a subliniat Oleg Budza.

       Totodată, Oleg Budza a vorbit despre necesitatea ratificării Convențiilor OIM nr. 102 și nr.161, care ar contribui la o mai bună protecție socială a populației. Republica Moldova are ratificate la moment 40 de Convenții ale OIM, dintre care  cele 8 Convenții Fundamentale și 4 Convenții de Guvernare. Ultima Convenție a fost ratificată tocmai în anul 2011.

       Leonid Cerescu, președintele CNPM, a menționat că OIM a facilitat procesul de formare a structurii tripartite în Republica Moldova, contribuie la dezvoltarea dialogului social, aduce un aport considerabil la procesul de reformare a relațiilor de muncă în legătură cu provocările demografice, tehnologice și climatice.

       Alte subiecte abordate de participanții la această întrunire s-au referit la siguranța la locul de muncă, reforma organelor de control de stat pe domeniul securității și sănătății în muncă, dialogul social prin prisma viitorului muncii și reglementărilor legale naționale și internaționale, fortificarea capacităților partenerilor social în sfera negocierilor colective, protecția lucrătorilor în contextul relațiilor non-standard de muncă.

       Amintim că la 15 aprilie curent, CNSM a organizat la Chișinău Conferința festivă dedicată Centenarului OIM “Viitorul Muncii”, cu genericul ”Dezvoltarea justiției sociale, promovarea muncii decente”. La această activitate au participat parteneri sociali, reprezentanți ai OIM din Geneva, Budapesta, Estonia, Republica Moldova, sindicaliști din România, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Estonia, Lituania, Ucraina, Federația Rusă, Kârgâzstan și Tadjikistan.

       Menționăm că Republica Moldova a aderat la OIM în anul 1995 și a ratificat 40 de Convenții ale OIM. Organizația este singura instituție internațională ce funcționează pe principiul tripartismului, programele sale fiind formulate de reprezentanții ai sindicatelor și patronatelor la egal cu cei guvernamentali.

SURSA: (http://sindicate.md/consolidarea-parteneriatului-social-pentru-o-lume-a-muncii-in-schimbare/)