MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Forumul Comisiei de Tineret din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a organizat în perioada 24-25 mai, în incinta Institutului Muncii, Forumul Comisiei de Tineret a FSCRE cu genericul “Tinerii și sindicatele. Strategii de perspectivă”. La lucrările Forumului au  participat tineri sindicaliști de la întreprinderile din ramură, precum și invitați din România și Ucraina.

       Forumul a avut drept scop,  consolidarea activităților tinerilor sindicaliști din organizațiile sindicale primare membre și stabilirea relațiilor de cooperare cu organizațiile sindicale “IndustriALL Global Union”, Sindicatul din Industria Petrolieră și Gaze din Ucraina și Federația Sindicatelor Libere și Independente „PETROL-ENERGIE” din România.

       La deschiderea forumului a participat președintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova, doamna Margareta Strestian. Dumneaei a comunicat despre activitățile orientate spre protecția drepturilor și intereselor tinerilor salariați, cum ar fi încheierea Convențiilor și Contractelor colective, negocierea cu patronii întreprinderilor din ramură condiții de muncă mai bune pentru tineri, organizarea activităților de pregătire a liderilor sindicali. În cadrul Forumului, participanții au abordat trei subiecte de bază: recrutarea noilor membri de sindicat; parteneriatul social și protecția juridică a tinerilor pe piața muncii.

13

       “Prin tineri sindicatele devin mai puternice. Problemele pe care le vom identifica în cadrul Forumului vor fi incluse în Planul de Acțiuni și în Strategia FSCRE în domeniul politicilor de tineret. Actualmente una dintre cele mai importante probleme care ne îngrijorează este migrația forței de muncă, fapt ce afectează activitatea în cadrul întreprinderilor și are impact asupra situației social-economice din țară”, consideră Roman Țurcan, președintele Comisiei de Tineret a FSCRE.

      Prezent la această activitate, Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a accentuat că schimbul de experiență cu sindicaliști din alte țări aduce doar beneficii mișcării sindicale. “FSCRE este o organizație foarte activă în domeniul politicilor de tineret. Promovarea acestor politici înseamnă pentru sindicate dezvoltare. Trăim într-o perioadă plină de turbulențe în diverse domenii: provocări tehnologice, schimbări climatice, abordări inovative în relațiile de muncă, automatizarea și robotizarea locurilor de muncă, etc. Împreună cu partenerii sociali, este necesar să depunem mai multe eforturi pentru a susține și a promova interesele tinerilor din Republica Moldova”, a subliniat liderul sindical.

       În cadrul forumului, participanții au fost divizați în în 3 grupe de lucru, cu 3 module de activitate. Ilona Josan, ma­gistru în drept, i-a informat pe tinerii sin­dicalişti despre  protecția juridică a tinerilor pe piața muncii: angajarea tinerilor în câmpul muncii, formarea profesională a tinerilor, aspecte comparative ale legislației muncii din Republica Moldova, Ukraina și România, cu privire la protecția tinerilor.

      Formatorul național Dorin Suruceanu, şeful  Departamentului educație și cercetări al Institutului Muncii, despre motivația apartenenței la sindicat. Sindicatul pentru tineri, tinerii pentru sindicat. Apartenență, avantaje. Apartenență, așteptări.

       Domnul Victor Talmaci, președintele Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”, formator național a instruit participanții la eveniment despre parteneriatul social în sfera muncii. Funcționarea comisiilor pentru consultări și negocieri colective la toate nivelurile. Principiile de bază ale parteneriatului social.

       Tinerii au  examinat în grupuri de lucru aspecte comparative ale legislației muncii din Republica Moldova, România și Ucraina, angajarea tinerilor în câmpul muncii și formare profesională, avantajele apartenenței la sindicate, funcționarea Comisiilor pentru consultări și negocieri colective la toate nivelurile, principii de bază ale parteneriatului social.

2456

       În cadrul forumului,  tinerii sindicaliști au adoptat o Rezoluție. Proiectul acestui document stipulează că punerea în aplicare a unei politici în domeniul protecției drepturilor și intereselor sociale și de muncă ale tinerilor este una dintre prioritățile sindicatelor. Însă, se arată în proiect, situația tinerilor rămâne vulnerabilă. Sindicaliștii consideră că este necesar a focusa atenția organizațiilor sindicale asupra problemelor tinerilor, a implica tinerii în procesul de negocieri colective, a acorda atenție tinerilor și inițiativelor lor, prin care doresc să contribuie la dezvoltarea mișcării sindicale.

       La finalul acestei activități, doamna Margareta Strestian, Președintele Federației Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, a înmînat participanților certificate de participare la Forumul Comisiei de Tineret. Dumneai, a menționat că, activitatea dată va contribui la consolidarea echipei de tineret din cadrul Comisiei de Tineret a FSCRE.

      În a doua zi a Forumului, tinerii sindicalişti au plecat în excursie pentru a vizita monumentele istorice, locuri frumoase și pitorești ale Republicii Moldova: Mănăstirea Curchi, una din cele mai frumoase şi mai vestite mănăstiri din Basarabia, Complexul Chateau Vartely, Satul arheologic Orheiul Vechi – “ locul cu 1001 de mistere”. 

9

       La final, participanții  au mulțumit Federației pentru suținerea acordată în organizarea acestui Forum și au apreciat pozitiv organizarea,  exprimîndu-și mulțumirea pentru oportunitatea de a participa la astfel de evenimente.