MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

HOTĂRÂRE pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr.165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real

HOTĂRÂRE

pentru modificarea punctului I din Hotărârea de Guvern nr. 165/2010

cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real

 

Publicat : 26.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 148-158  

      În conformitate cu prevederile Legii salarizării nr.847/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:

      1. Punctul  1 din Hotărârea de Guvern nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim      garantat al salariului în sectorul real (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,  nr.35,  art.219)  va  avea următorul cuprins:
      “1. Începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități) se stabilește în mărime de 16,42 lei pe oră, sau 2775 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.”

      2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.