MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

O nouă promoție de absolvenți ai „Școlii Sindicale din Moldova”

Trei reprezentanți ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova au finalizat  cu succes ciclul de instruire din  cadrul programului educațional al  „Şcolii Sindicale din Moldova” (ȘSM).

       În perioada 12-14 iunie 2019, conform programului educațional al Școlii Sindicale din Moldova s-a desfășurat cea de-a treia sesiune (finală) a proiectului nominalizat.  Timp de trei luni, participanții, au fost instruiți de formatori sindicali în domenii precum: securitatea și sănătatea în muncă; dezvoltarea abilităților de leadership și a spiritului de echipă; aspecte legate de salarizare, impozitare, asigurări sociale, protecția juridică a salariaților; organizarea activităților de comunicare și informare; arta vorbirii; tehnici de negociere și teme la alegere solicitate suplimentar de participanții la instruire. Activitățile de instruire s-au desfășurat în cadrul a trei sesiuni de zi, participanții întrunindu-se în incinta Institutului Muncii timp de trei zile consecutiv pentru a studia și aprofunda cunoștințele în diferite domenii de referință pentru activitatea sindicală. 

       Scopul proiectului ”Școala Sindicală din Moldova” este de a forma și dezvolta competențe funcționale, sociale și profesionale ale activiștilor sindicali. Obiectivul școlii fiind consolidarea organizațiilor sindicale primare în scopul apărării și promovării drepturilor membrilor de sindicat.

       Instruirea participanților s-a desfășurat în cadrul a 3 sesiuni de zi, aceștia întrunindu-se în incinta Institutului Muncii pentru 3 zile consecutive cu scopul de a studia și aprofunda cunoștințele în diferite domenii sindicale și de dezvoltare generală.

       La cursul de instruire a Școlii Sindicale au  participat trei reprezentanți din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova: Chiril Raducan, membru de sindicat SRL “Chișinău-gaz”;    Daniel Serjentu,  membru de sindicat  SRL “Bălți-gaz”,  Victor Dobrovicean,  membru de sindicat  SRL “Cahul-gaz”. Concomitent, în scopul asigurării unei legături dintre teorie şi practică și demonstrării capacității de a aplica cunoștințele obținute în preocupările sindicale cotidiane, în cadrul activității de evaluare a ediției VII a Școlii, participanții au prezentat proiectele sindicale axate pe diverse tematici elaborate individual și prezentate în cadrul ședinței de evaluare a proiectului. Chiril Raducan,  a elaborat și prezentat proiectul cu tema: „Asigurarea cu spațiu și echipamnet de servire a mesei pentru salariașii SRL“Chișinău-gaz”;  Daniel Serjentu – a realizat un proiect cu tema “Condițiile bune de muncă, odihnă decentă – pentru membrii de sindicat”,  iar Vasile Dobrovicean, a realizat proiectul cu tema  “ Inormarea, veriga principală în protecția drepturilor membrilor de sindicat”. La finalul sesiunii, participanții, au primit certificate de absolvire a Școlii Sindicale din Moldova. Acțiunea a avut loc vineri, 14 iunie, în cadrul unei ședințe de totalizare a celei de-a VII-a ediții a Proiectului. Cunoștințele acumulate de către absolvenți urmează să fie aplicate în activitățile sindicaliste. La eveniment a participat Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, doamna Margareta Strestian.

     ”Școala Sindicală din Moldova” este un proiect educațional implementat de CNSM, în cooperare cu Institutul Muncii, din anul 2010, inițial fiind organizat cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare, Federației Sindicatelor din Austria, Biroului de Coordonare pentru Cooperare Tehnică a Austriei și Ambasadei Austriei în RM.