MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Începând cu 15 iunie 2019, cercetarea accidentelor de muncă a fost atribuită autorităților competente în domeniul siguranței ocupaționale și se efectuează de către inspectorii de muncă din cadrul acestor 10 autorități. În cazul cînd accidentul de muncă nu a fost anunțat de către angajator din cauza neclarității autorității competente în domeniul siguranţei ocupaţionale, este necesar de adresat la Inspectoratul de Stat al Muncii la numărul de telefon: 0-22-49-41-29.

Dacă persoana este membru de sindicat, de comunicat adițional și la Inspectoratul Muncii al Sindicatelor din cadrul CNSM la numerele de telefoane: Subdiviziunea Centru – 0-22-266-577; 067604905;

Subdiviziunea Nord – 0-231-92853; 067592853; 067592854;

Subdiviziunea Sud – 0-243-24285; 067592849; 067592850.

 

1.....