MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Conferință de dare de seamă și alegeri în organizația sindicală SRL “Ștefan Vodă-gaz”

 

Organizația sindicală din cadrul SRL „Ștefan Vodă-gaz a făcut totalurile activității desfășurate în perioada anilor 2015-2019.

      

 Întreprinderea SRL “Ștefan Vodă-gaz”, întrunește 246  membri de sindicat. La conferința de dare de seamă și alegeri a  organelor de conducere, care a avut loc la 29 noiembrie curent, au participat: Ghidirim Anatolie – vice-director, inginer-șef SRL “Ștefan Vodă-gaz;  Strestian Margareta – Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova.

          Pe ordinea de zi a adunării sindicale au fost puse în discuție mai multe chestiuni și anume:

1. Despre activitatea Comitetului sindical în perioada 2015-2019.

                   Raportor:  Președintele CS Țurcanu Nicolae

 2. Prezentarea raportului Comisiei de revizie

                  Raportor: Președintele Comisiei de revizie Stancenco Elena

 3. Cu privire la alegerea organelor sindicale:

       3.1. Comitetul sindical (componența numerică și nominală);

       3.2. Comisia de revizie (componența numerică și nominală).

  4. Alegerea Comisiei de femei din cadru SRL «Ștefan Vodă-gaz»

  5. Alegerea Comisiei de tineret din cadru SRL «Ștefan Vodă-gaz»

  6. Alegerea delegaților la Congresul VII al Federației Sindicatelor  Lucrătorilor    din Industria Chimică și Resurse Energetice din R. Moldova.

           Raportul privind activitatea comitetului sindical în perioada mandatului a fost prezentat de către președintele comitetului sindical Nicolae Țurcau care a vorbit despre realizările înregistrate în această perioadă.

      În raportul de activitate, președintele comitetului sindical, a menționat despre obiectivele prioritare promovate în perioda de raportare. Motivarea apartenenței la sindicat în scopul menținerii membrilor și consolidarea acestora prin organizarea diverselor activități sindicale, dar și  susținerea salariaților-membri de sindicat

        La adunarea de dare de seamă și alegeri au participat  70 de delegați. Aceștea au apreciat activitatea comitetului sindical pentru perioada de raportare cu calificativul satisfăcător. Au ales membrii noului comitet sindical, iar în funcția de președinte a fost reales, Nicolae Țurcanu, care a mulțumit întregii echipe pentru abnegație și dăruire.  În continuare dumnealui a adus mulțumiri  administrației SRL “Ștefan Vodă-gaz”  pentru pentru dialogul social functional și eficient.  În această ordine  de idei, președintele nou ales și-a exprimat recunoștința, pentru susținera acordată  de către Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova.

112

           Raportul privind  activitatea comisiei de revizie și control a fost prezentat de către președintele comisiei, Elena Stancenco.

           Prezentă la eveniment, Președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, doamna Margareta Strestian a evaluat pozitiv activitatea comitetului sindical în această perioadă  și acordat diplomă de mulțumire  președintelui Nicolae Țurcanu.

610

       3a